Reklama

PRZEMYSŁ KOSMICZNY

Technologie kosmiczne na "Szybkiej ścieżce". Nowy konkurs NCBR ogłoszony

Fot. ESA [esa.int]
Fot. ESA [esa.int]

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło 15 lipca 2019 roku uruchomienie konkursu „Technologie kosmiczne” w ramach programu wsparcia „Szybka Ścieżka”. Nabór wniosków zostanie otworzony 2 września i potrwa do 15 listopada roku bieżącego. Budżet konkursu obejmuje 300 mln złotych.

Nowy konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju skierowany jest do przedsiębiorców poszukujących dofinansowania na realizację projektów badawczo-rozwojowych (B+R) z zakresu technologii kosmicznych. O wsparcie mogą się ubiegać przedsięwzięcia, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi bądź procesu.

Jak wskazano w komunikacie NCBR, dofinansowanie w konkursie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz inicjatyw przedwdrożeniowych. Projekty mogą być realizowane we wszystkich województwach, na terytorium całego państwa. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem takiego konsorcjum musi być jednak przedsiębiorstwo.

Jak podano dalej, składane wnioski będą podlegały weryfikacji pod względem formalnym oraz ocenie, zgodnie z kryteriami zmienionymi 26 czerwca 2019 roku, dopuszczającymi szerszy niż w poprzednich konkursach „Szybkiej ścieżki” zakres nanoszenia poprawek do projektu w trakcie jego oceny.

Konkurs 5/1.1.1/2019 Szybka ścieżka „Technologie kosmiczne” organizowany jest w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. PO Inteligentny Rozwój to największy w Unii Europejskiej program na rzecz rozwoju badań i tworzenia innowacji. Dziedziny oraz rodzaje projektów wspieranych z niego w latach 2014-2020 zostały określone w szczegółowym opisie jego priorytetów.

NCBR w roku bieżącym przeznaczy na wszystkie konkursy w ramach POIR środki w kwocie 3,93 mld złotych. Zakres tematów badawczych przewidzianych do finansowania w konkursie Technologie kosmiczne konsultowany był m.in. z Polską Agencją Kosmiczną. Szczegółowe informacje i pełna dokumentacja projektu pozostają do wglądu na stronie internetowej konkursu.

Czytaj też: NCBiR dofinansuje polską platformę mikrosatelitarną

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju / Polska Agencja Kosmiczna

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!