Reklama

PRZEMYSŁ KOSMICZNY

Wiceprezes ARP: Nagrodziliśmy ludzi, dla których „sky is the limit” [Space24 TV]

Fot. ESA – CNES Arianespace Optique video du CSG JM Guillon
Fot. ESA – CNES Arianespace Optique video du CSG JM Guillon

Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że ludzie swoje marzenia, swoje aspiracje i swój brak wewnętrznych ograniczeń przekuwają w sukcesy (…) Chętnie i z dużą radością nagradzamy dzisiaj tych, którzy już teraz mówią: wierzymy w przyszłość, wierzymy w nasze kompetencje, wierzymy w nasze pomysły, nasze ambicje, i chcemy je przekuwać w sukces – mówi w wywiadzie dla Space24.pl Dariusz Śliwowski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Nagranie zostało zrealizowane na gali finałowej konkursu „Konstelacje 2018”, kiedy to nagrodzono podmioty szczególnie zasłużone w kwestii rozwijania i promowania polskiego sektora kosmicznego w 2018 roku.

Nie wiem co będzie polską specjalnością kosmiczną w 2029 roku, ale dzisiaj, w 2019, musimy testować różne drogi. Część z nich zakończy się niepowodzeniem. Część  doprowadzi nas do wniosków, które pozwolą nam wykorzystać je w przyszłości dla innych przedsięwzięć. Część z nich zakończy się sukcesem.

Dariusz Śliwowski, wiceprezes zarządu ARP S.A.

ESA BIC w Polsce będzie oznaczało finansowanie dla 60 projektów, dla 60 projektów, które dostaną rzeczywiste finansowanie w postaci gotówki, dostaną wsparcie organizacyjne, dostaną wsparcie eksperckie. Możemy  ten sposób wykreować kolejne 60 firm, które przyniosą coś nowego, które mają pomysły, które będą w stanie wybudować bazę dla dalszego rozwoju.

Dariusz Śliwowski, wiceprezes zarządu ARP S.A.
Reklama

Komentarze

    Reklama