Reklama

SATELITY

Administracja publiczna wobec danych satelitarnych. Konferencyjnie i warsztatowo

Połowa grudnia 2020 roku stwarza kilka okazji dla pracowników administracji publicznej (i nie tylko) do zaczerpnięcia wiedzy oraz uzyskania wsparcia w przedmiocie korzystania z rozmaitych źródeł danych satelitarnych. W pierwszej kolejności będzie to duża dwudniowa konferencja w formacie zdalnym - dwa dni później natomiast odbędą się warsztaty online wprowadzające w tematykę wykrywania i mierzenia (z użyciem aplikacji satelitarnych) terenów zagrożonych osiadaniem. W organizację obu osobnych inicjatyw w różnym stopniu zaangażowana jest Polska Agencja Kosmiczna.

Dane satelitarne są wszechstronnym narzędziem wspierającym realizację zadań publicznych, dotyczących m.in. planowania przestrzennego, ochrony środowiska, bezpieczeństwa obywateli, a także ochrony zdrowia czy zrównoważonego rozwoju. To transmitowane przez satelity dane z obserwacji Ziemi, łączności satelitarnej czy pozycjonowania i meteorologii.

Niezależnie od rodzaju wspierają administrację publiczną, a ich wykorzystanie w codziennej pracy pomaga z wyprzedzeniem planować, podejmować właściwe decyzje i skutecznie reagować w przypadku trudnych sytuacji. Dostęp do danych satelitarnych pozwala m.in. na: określenie jakości powietrza, zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej, stały monitoring aktywności rolniczej, wytypowanie miejsc o wysokim potencjale inwestycyjnym, weryfikowanie krytycznych zmian, np. suszy i wezbrania wód w rzekach, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju i rewitalizacji terenów.

Aby przybliżyć całą tę materię przedstawicielom sektora publicznego, Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) postanowiła zorganizować konferencję pt. „Dane satelitarne dla administracji – potrzeby, wyzwania, plany na przyszłość”. Moment jej przeprowadzenia wyznaczono na dni 14-15 grudnia 2020 roku, umożliwiając uczestnikom udział zdalny (online).

To jedna z kolejnych inicjatyw edukacyjnych i informacyjnych Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA), których celem jest zwiększenie świadomości wykorzystania danych satelitarnych wśród przedstawicieli sektora publicznego. W dwudniowym wydarzeniu wezmą udział m.in. przedstawiciele samej POLSA, jak też Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Głównego Urzędu Statystycznego oraz reprezentanci podmiotów prowadzących działania pilotażowe, jak również instytucji mogących pochwalić się dobrymi praktykami.

Konferencja ma być przy tym okazją do podsumowania działań POLSA w zakresie upowszechnienia wykorzystania danych satelitarnych przez administrację oraz analizy dostępnych produktów. Uczestnicy będą mogli wysłuchać również sesji dotyczących dobrych praktyk w zakresie tworzenia technologii dla administracji oraz dowiedzieć się, jak przedstawiciele sektora publicznego mogą wykorzystać dane satelitarne w swojej pracy. Konferencję zakończy debata pt. „Realizacja zadań publicznych w oparciu o dane satelitarne, czy to możliwe?”.

Dostęp do wydarzenia online jest otwarty i nie wymaga rejestracji. Ścieżka dostępu do konferencji znajduje się pod linkiem: polsa.gov.pl/dane-satelitarne/

image
Reklama - z oferty Sklepu Defence24.pl

...a po konferencji - bezpłatne warsztaty

Krótko po dwudniowej konferencji - już 17 grudnia br. - odbędzie się jeszcze jedno wydarzenie o podobnym punkcie odniesienia. Będą to warsztaty online pt. „Jak w łatwy i szybki sposób wykryć i pomierzyć tereny zagrożone osiadaniem – czyli aplikacja SATDEFO”. I tym razem mowa o zaangażowaniu organizacyjnym Polskiej Agencji Kosmicznej, która przy tej inicjatywie podjęła współracę z firmą SATIM Monitoring Satelitarny.

Aplikacja SATDEFO wykorzystuje satelitarne zobrazowania radarowe w celu wygenerowania map osiadania analizowanych regionów, a następnie automatycznie dostarcza informacje w postaci raportów lub alertów do klientów. Usługa jest opracowana przez firmę SATIM i ma za zadanie przedstawiać zasięg oraz wielkość odkształceniach gruntu spowodowaną eksploatacją górniczą lub innym czynnikiem antropogenicznym.

Podczas spotkania warsztatowego uczestnicy będą mogli poznać zasady wykorzystywania technologii monitoringu satelitarnego bez konieczności znajomości jakiegokolwiek specjalistycznego oprogramowania. Ekspert SATIM ds. zobrazowań satelitarnych przedstawi działanie samej aplikacji - firma omówi też trzy scenariusze działań, możliwe do wykorzystania przez użytkowników pracujących w jednostkach administracji publicznej (choć nie tylko), a następnie będzie czas na pracę samodzielną i pytania do prowadzących.

Warsztaty są przeznaczone w pierwszej kolejności dla przedstawicieli administracji publicznej, choć mogą być nimi zainteresowani również przedsiębiorcy, kancelarie prawnicze oraz ubezpieczyciele. Zakłada się, że przekazywane informacje i same oferowane narzędzia pomogą m.in. władzom gmin i powiatów w rozstrzyganiu decyzji dotyczących planowania przestrzennego, a także podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie istniejącej infrastruktury. Aplikacja może okazać się szczególnie pomocna mieszkańcom terenów zagrożonych deformacjami gruntu spowodowanymi działalnością górnicza. Co do zasady, umożliwia bowiem uzyskanie informacji o wartościach przemieszczeń terenu w obszarze niecki obniżeniowej, jak również wspierać proces uzyskania odszkodowania. Aplikacja zawiera też opcję ustawienia alertu o bieżących przemieszczeniach terenu. Zintegrowany portal ma natomiast umożliwić firmom i przedsiębiorcom zajmującym się uzyskiwaniem odszkodowań, czy zabezpieczaniem budynków dostęp do  informacji o nowych obszarach objętych osiadaniami terenu.

Jak zapowiadają organizatorzy, po zakończeniu warsztatów, każdy z uczestników otrzyma bezpłatnie pełny dostęp do serwisu do końca stycznia 2021 roku. Wirtualny przegląd witryny wraz z przedstawieniem zastosowań odbędzie się 17 grudnia od godz. 10.00 i potrwa około 3 godzin. Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.

Wśród prowadzących będą:
- Mateusz Maślanka, Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Rynku (SATIM)
- Daria Soszyńska, Specjalista ds. rozwoju sprzedaży (SATIM)

W celu potwierdzenia uczestnictwa w warsztatach, należy wypełnić formularz kontaktowy - istnieje też możliwość skorzystania z darmowego konta próbnego w portalu SATDEFO.

Wydarzenie jest finansowane przez Polską Agencję Kosmiczną - znaczy to też, że jest bezpłatne dla uczestników, występuje jednak limit miejsc. Wypełnienie formularza rejestracyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na warsztaty. Organizatorzy zapewniają, że do 17 grudnia prześlą osobom zakwalifikowanym informacje o sposobie połączenia. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Reklama

Komentarze

    Reklama