Reklama

SATELITY

Darmowy podręcznik o używaniu danych satelitarnych - dla administracji i nie tylko

Fot. Polska Agencja Kosmiczna [polsa.gov.pl]
Fot. Polska Agencja Kosmiczna [polsa.gov.pl]

Polska Agencja Kosmiczna wprowadziła do obiegu obszerny, bezpłatny podręcznik o rozmaitych sposobach pozyskiwania i praktycznego wykorzystywania satelitarnych danych obrazowych. Publikacja, choć skierowana przede wszystkim do pracowników administracji publicznej, może z powodzeniem służyć także wszystkim innym zainteresowanym rozwijaniem działalności w oparciu o dostęp do danych satelitarnych lub po prostu poznaniem interesującej przestrzeni wykorzystania zasobów teledetekcyjnych.

Podręcznik pt. Dane satelitarne dla administracji publicznej został przygotowany na zlecenie Polskiej Agencji Kosmicznej w ramach projektu „System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4Envi”. Jest przedstawiany jako pierwsza tego typu publikacja w Polsce, stanowiąca kompendium wiedzy teledetekcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania obrazów satelitarnych, usług i produktów programu Copernicus.

Podręcznik jest bogato ilustrowany - na 457 stronach prezentuje i przybliża czytelnikowi m.in. najnowsze technologie teledetekcyjne w zakresie rejestracji optycznej, mikrofalowej i LiDAR oraz stosowaną współcześnie terminologię. Wskazuje najpopularniejsze źródła danych, nieodpłatnych i komercyjnych (platformy dostępowe) oraz rekomenduje metody i oprogramowanie służące do ich dalszego przetwarzania.

Książka prezentuje nie tylko podstawowe wiadomości o istniejących systemach i metodach dostępu do danych satelitarnych, ale również dobre praktyki w działaniach administracji publicznej w zakresie 8 obszarów tematycznych: gospodarki przestrzennej, rolnictwa, infrastruktury drogowej, gospodarki wodnej, leśnictwa, środowiska, zarządzania kryzysowego oraz ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego.

Publikacja powstała w kooperacji ze środowiskiem naukowo-badawczym - pod redakcją prof. dr hab. inż. Beaty Hejmanowskiej (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) oraz dr hab. inż. Piotra Wężyka, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, również w roli przedstawiciela firmy ProGea 4D. W opracowaniu uczestniczyli naukowcy, specjaliści i praktycy w zakresie teledetekcji satelitarnej we współpracy z pracownikami Agencji.

Podręcznik w formie cyfrowej (pdf, epub, mobi) jest dostępny do pobrania bezpłatnie z poziomu strony projektu Sat4Envi i Polskiej Agencji Kosmicznej.

Projekt Sat4Envi jest realizowany realizowanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (IMGW) wraz z partnerami Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN) oraz Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej (ACK Cyfronet AGH) i Polską Agencją Kosmiczną. 

W ramach projektu Sat4Envi, w okresie luty-październik 2020 roku, została przeprowadzona seria specjalistycznych szkoleń z zakresu wykorzystania danych satelitarnych w administracji publicznej. W ramach szkoleń organizowanych przez Polską Agencję Kosmiczną przeszkolono we wszystkich formach (szkolenia stacjonarne, webinaria, platforma e-learningowa) około 700 osób.  Zamówienie wykonało konsorcjum firm ProGea 4D sp. z o. o. (Lider) oraz SmallGIS sp. z o. o. wraz z zaproszonym do współpracy zespołem specjalistów i naukowców.

Otwarte szkolenia w trybie e-learning, z możliwością uzyskania certyfikatu są dostępne dla wszystkich zainteresowanych nieodpłatnie, na platformie e-learningowej.

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna


image
Z oferty Sklepu Defence24.pl

 

Reklama

Komentarze

    Reklama