Reklama

Nawigacja

Inspektorat uzbrojenia ogłosił dialog techniczny dot. zestawu do zakłócania GPS

Ilustracja: Pixabay
Ilustracja: Pixabay

Zlokalizowany w Warszawie Inspektorat Uzbrojenia poinformował w piątek 15 czerwca, że planuje przeprowadzić „dialog techniczny, którego celem będzie uzyskanie doradztwa umożliwiającego pozyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia dla tematu Zestaw do zakłócania systemów nawigacji satelitarnej.”

Wspomniane zadanie odnosi się do zagadnień związanych z zagłuszaniem, zakłócaniem oraz tzw. spoofingiem sygnału satelitarnych systemów globalnego pozycjonowanie (GNSS). Jak informuje Inspektorat Uzbrojenia, Siłom Zbrojnym RP zależy finalnie na pozyskaniu nowoczesnego sprzętu wojskowego (SpW) dla tego rodzaju zastosowania, który będzie można instalować na platformach lądowych, powietrznych oraz morskich.

Aparatura powinna być zdolna oddziaływać na sygnał z następujących konstelacji: GPS, GLONASS, Galileo, Compass.

Przedmiotowy dialog techniczny planowany jest na lipiec-sierpień 2018 r. Procedura prowadzona jest w ramach ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Dialog techniczny będzie obejmował w szczególności następujące obszary dotyczące systemów nawigacji satelitarnej:

  1. Ocenę możliwości spełnienia przez oferowany SpW wstępnie określonych wymagań.
  2. Sprecyzowanie uwarunkowań dotyczących systemu zabezpieczenia logistycznego, bezpieczeństwa dostaw oraz szkolenia.
  3. Wstępne oszacowanie czasu i kosztów dostawy SpW.

Z uwagi na oznaczenie klauzulą tajności wymagań na zestaw do zakłócania systemów nawigacji, udział potencjalnych oferentów w procedurze badania rynku uwarunkowany jest przedstawieniem dokumentów potwierdzających posiadanie zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie Inspektoratu Uzbrojenia w zakładce „Dialog techniczny”.

Reklama

Komentarze

    Reklama