Reklama

Obserwacja Ziemi

Porozumienie w programie CRISTAL

Autor. Airbus

Jak podała spółka Thales Alenia Space, poczyniono ważny postęp w kwestii rozwoju misji kosmicznej CRISTAL, w ramach europejskiego programu obserwacji Ziemi Copernicus Earth. Porozumienie TAS i Airbus Defence and Space zostało zawarte w sprawie opracowania i kwalifikację wysokościomierza radarowego IRI.

Reklama

Thales Alenia Space podpisała porozumie rozszerzające zakres współpracy z Airbus Defence and Space, głównym wykonawcą satelity w programie CRISTAL. Umowa przewiduje rozwój i certyfikację IRIS, czyli Interferometrycznego Radarowego Wysokościomierza Lodu i Śniegu, który zostanie umieszczony na satelicie Copernicus polaR Ice and Snow Topography ALtimeter w ramach misji CRISTAL. Operacja kosmiczna jest częścią programu Copernicus Expansion Europejskiej Agencji Kosmicznej, realizowanego we współpracy z Komisją Europejską. Copernicus to flagowy europejski program, którego celem jest dostarczenie danych z obserwacji i badań Ziemi. W toku prac rozwijany będzie szereg usług wspierających monitorowanie klimatu, ochronę środowiska naturalnego i ocenę skutków klęsk żywiołowych.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Podrozumienie jest krokiem do realizacji misji CRISTAL, której celem będzie pomiar grubości lodu morskiego i wysokości pokrywy lodowej – dwóch kluczowych wskaźników zmian klimatu. Thales Alenia Space zakończyła pierwszy etap tego kontraktu (B2), czyli prace nad wstępnym projektem wysokościomierza, które rozpoczęły się w 2020 roku. Obecnie firma rozpoczyna fazę szczegółowego projektowania, badań kwalifikacyjnych i rozwój instrumentu badawczego (faza CD). Prace nad wysokościomierzem będą trwały do 2025 roku, następnie zostanie on zintegrowany z satelitą CRISTAL, którego start planowany jest na rok 2027.

Satelita CRISTAL zostanie wyposażony w dwuczęstotliwościowy wysokościomierz radarowy w paśmie Ku/Ka, służący do pomiaru i monitorowania grubości pokrywy lodowej oraz głębokości zalegającego śniegu. Pomiary grubości lodu morskiego pomogą w planowaniu działań w regionach polarnych. IRIS będzie również mierzył i monitorował zmiany w wysokości pokrywy lodowej i lodowców na całym świecie, wykorzystując możliwości radaru interferometrycznego. Nowy wysokościomierz znacznie zwiększy dokładność pomiarów swojego poprzednika, SIRAL-2 (instrument pracujący wyłącznie w paśmie Ku, znajdujący się na pokładzie misji ESA CryoSat-2 Earth Explorer), dzięki jego dwuczęstotliwościowemu działaniu i dodaniu możliwości pomiaru wysokości lodu na powierzchni morza. Misja CRISTAL umożliwi monitorowanie zjawisk atmosferycznych i zmian środowiska na całym świecie, co rozszerzy dostępną wiedzę na temat gwałtownie zmieniającego się klimatu.

Czytaj też

Firma Thales Alenia Space jest dumna z tego, że może wnieść swój wkład w misję CRISTAL, która odegra kluczową rolę w zrozumieniu i monitorowaniu zmian klimatycznych. Uczestniczymy w programie jako producent i dostawca wysokościomierza IRIS, który bazuje na naszym wieloletnim know-how w dziedzinie altimetrii kosmicznej i doświadczeniu lotów na SIRAL-2. Bieguny polarne mają realny wpływ na globalne modele klimatu, cyrkulację termohalinową i globalny bilans energetyczny. Długoterminowy program monitorowania topografii lodu, oceanu i śniegu na powierzchni Ziemi ma ogromne znaczenia dla dalszych eksploracji naszej planety.
Hervé Derrey, Prezes i Dyrektor Generalny Thales Alenia Space.

Przy opracowywaniu wysokościomierza IRIS Thales Alenia Space będzie korzystać z doświadczenia zdobytego podczas tworzenia kilku wysokościomierzy wyprodukowanych m.in. dla programów SIRAL-2, Poseidon 4 na satelicie Sentinel-6/Jason-CS, AltiKa na satelicie CNES/ISRO SARAL oraz KaRIn na satelicie CNES/JPL SWOT.

Czytaj też

Francuski oddział Thales Alenia Space jest głównym wykonawcą wysokościomierza IRIS. Belgijski natomiast dostarcza technologię zasilacza wzmacniacza półprzewodnikowego dla pasm Ku i Ka. Z kolei włoski zespół Thales Alenia Space pracuje nad oscylatorem ultrastabilnym, a hiszpański opracowuje transponder pasma S (SBT).

Altimetria kosmiczna pozwala badać grubość lodu morskiego, poziom rzek i jezior, a także topografię lądu, pokrywy lodowej i dna morskiego. W przeszłości TAS dostarczyła instrumenty dla oceanografii, w tym wysokościomierze Poseidon, które zostały zamontowane na satelitach Topex-Poseidon i Jason 1, 2 i 3 dla francuskiej agencji kosmicznej CNES. Thales Alenia Space zbudowała także wysokościomierz AltiKa, nadający w paśmie Ka, dla francusko-indyjskiego satelity oceanograficznego SARAL. W laboratoriach firmy powstał również wysokościomierz SIRAL 2 o bardzo wysokiej rozdzielczości SAR (radar z syntetyczną aperturą), zintegrowany z systemami satelity ESA Cryosat-2, precyzyjnego urządzenia do pomiaru zmian grubości lodu morskiego i bilansu masy lodu kontynentalnego. Ponadto Thales Alenia Space dostarcza wysokościomierze SRAL SAR dla satelity Sentinel-3, wysokościomierz SWIM do pomiaru widma fal dla CNES i  wystrzelony na satelicie CFOSat oraz wysokościomierze SADKO na rosyjskich satelitach GEO-IK.

Czytaj też

Źródło: Thales Alenia Space

Reklama

Komentarze

    Reklama