Reklama

Obserwacja Ziemi

WAT: otwarto nowy budynek Katedry Rozpoznania Obrazowego [FOTO]

Autor. Mariusz Maciejewski/WAT

Katedra Rozpoznania Obrazowego, najmłodsza jednostka organizacyjna Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT, zyskała nową siedzibę. W budynku będą realizowane badania naukowe oraz szkolenia w zakresie rozpoznania obrazowego – kluczowego kierunku rozwoju sił zbrojnych. W niedalekich planach jest również obsługa misji satelitarnych przez podległe Katedrze Centrum Operacji Satelitarnych. Inwestycja powstała ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, a jej budowa trwała dwa lata.

Reklama

Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się 26 września 2022 r. W inauguracji uczestniczył Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski oraz zaproszeni goście, m.in. przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej.

Reklama
Autor. Mariusz Maciejewski/WAT
Reklama
Autor. Mariusz Maciejewski/WAT
Katedra Rozpoznania Obrazowego to przykład tego, jak skutecznie można implementować technologie satelitarne w programie edukacyjnym uczelni. Celem tych działań jest reagowanie na potrzeby wojska, któremu należy zapewnić dostęp do aktualnej informacji rozpoznawczej na różnych poziomach, jak również na potrzeby rynku cywilnego, który poszukuje pracowników przygotowanych do pracy w tak dynamicznie i prężnie rozwijającym się sektorze kosmicznym. Poprawa warunków lokalowych oraz wyposażenie Katedry w profesjonalny sprzęt z pewnością przyczynią się do jeszcze większego zaangażowania jej pracowników w prace badawcze i działalność dydaktyczną w obszarze rozpoznania obrazowego.
płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji.
Autor. Kacper Bakuła/Space24.pl
Autor. Kacper Bakuła/Space24.pl

W dwukondygnacyjnym budynku znajdują się pomieszczenia laboratoryjne, sale wykładowe i pomieszczenia biurowe (łącznie około 30). Największą salą jest aula na 150 osób. Dla mniejszych grup przeznaczona jest sala wykładowa z 40 miejscami. Szkolenie praktyczne z zakresu przetwarzania zobrazowań realizowane będzie w dwóch specjalistycznych pracowniach komputerowych wyposażonych w nowoczesne systemy oprogramowania. W budynku znajdują się trzy serwerownie. Dwie pracownie zostały przeznaczone dla Centrum Operacji Satelitarnych, które niebawem zostanie wyposażone w zainstalowaną na dachu antenę nadawczo-odbiorczą o średnicy 3,7 m. W budynku znajdują się również pomieszczenia przystosowane do przetwarzania informacji niejawnych.

Autor. Kacper Bakuła/Space24.pl
Autor. Kacper Bakuła/Space24.pl

Działalność dydaktyczna

W salach wykładowych będą kształcić się podchorążowie specjalności rozpoznanie obrazowe oraz satelitarne techniki obserwacji Ziemi. Prowadzone tu będą kursy doskonalące dla żołnierzy zawodowych: rozpoznania obrazowego, analizy obrazowej danych full motion video i analizy obrazowych danych radarowych (SAR) dzięki narzędziom dostarczonym przez firmę ICEYE. W budynku będą mieć również zajęcia studenci studiów podyplomowych GIS, Fotogrametria i Teledetekcja w gospodarce narodowej, obronie kraju i ochronie środowiska. Działalność dydaktyczną Katedry dopełnia działalność popularyzatorska. Od 2014 r. wspólnie z ESRI Polska realizuje coroczne sympozjum „Rozpoznanie obrazowe w Bezpieczeństwie i Obronności – ROBO", które stało się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń praktyków i teoretyków z zakresu szeroko rozumianego rozpoznania obrazowego.

Autor. Kacper Bakuła/Space24.pl
Autor. Kacper Bakuła/Space24.pl

Badania naukowe

Działalność badawcza Katedry koncentruje się wokół zagadnień związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem zobrazowań. Jest to możliwe dzięki podporządkowanemu Katedrze Laboratorium Rozpoznania Obrazowego, które posiada bogatą i unikalną bazę sprzętową. Są to zarówno specjalistyczne kamery do rejestracji zobrazowań barwnych, wielospektralnych i hiperspektralnych, jak też platformy i kompletne systemy bezzałogowych statków powietrznych o konstrukcji płatowców i wielowirnikowców. Dopełnieniem tych systemów są stanowiska komputerowe wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, pozwalające na zaawansowane przetwarzanie zobrazowań.

Autor. Kacper Bakuła/Space24.pl
Autor. Kacper Bakuła/Space24.pl

Piast i Milgeomed – kosmiczne projekty

Obecnie w Katedrze Rozpoznania Obrazowego realizowane są dwa projekty: Piast i Milgeomed. Celem pierwszego jest rozmieszczenie na orbicie konstelacji trzech nanosatelitów obserwacyjnych do prowadzenia optoelektronicznego rozpoznania obrazowego. „Satelity zostaną zintegrowane w Polsce, wykonane w polskich technologiach i będą sterowane z terytorium Polski. Opracowane zostaną algorytmy zwiększania rozdzielczości zobrazowania poprzez numeryczne składanie zdjęć ze współdziałających ze sobą satelitów" – wyjaśnia dr inż. Piotr Walczykowski, prof. WAT, kierownik Katedry.

Projekt MILGEOMED zakłada opracowanie kompletnej technologii pozyskiwania geo- i bio-danych z zastosowaniem bezzałogowych platform latających i biosensorów medycznych w celu zmniejszenia śmiertelności oraz kalectwa żołnierzy na polu walki, ale także osób poszkodowanych w zdarzeniach masowych. „System umożliwi wstępną, zdalną i szybką ocenę zdarzenia w kontekście geolokalizacji przestrzennej nie tylko na polu walki, ale i wypadku masowego. Będzie służył jednostkom ratunkowym do medycznej oceny poszkodowanych, ich dokładnej lokalizacji oraz dystrybucji zespołów ratunkowych na obszarze zdarzenia" – mówi kierownik Katedry.

Najbliższa przyszłość

Podlegające Katedrze Centrum Operacji Satelitarnych posiada opracowany przez ICEYE w pełni funkcjonalny symulator satelity radarowego, tzw. flatsat, który pozwoli zaplanować misję, przeprowadzić symulację przyjętego scenariusza i zweryfikować poprawność zaplanowanych przez operatorów manewrów. Symulator ten, choć jest tak zwanym modelem inżynierskim, posiada fizyczne podzespoły znajdujące się na platformie satelity wynoszonego na orbitę: komputer pokładowy, system zasilania, ładunek radarowy, antenę radaru oraz część panelu słonecznego. W skład symulatora wchodzi nie tylko platforma, ale również system zarządzania misją oraz oprogramowanie do planowania i analizy misji. Centrum Operacji Satelitarnych przygotowuje się także do obsługi konstelacji trzech nanosatelitów obserwacyjnych. Pierwszy ma zostać wyniesiony na orbitę pod koniec 2024 roku. „Polskie siły zbrojne dążą do osiągnięcia autonomii i niezależności w dostępie do rozpoznawczych danych obrazowych. Zlokalizowanie stacji naziemnej na terenie uczelni będzie kolejnym krokiem przybliżającym wojsko i służby mundurowe do założonego celu" – podkreśla dr inż. Piotr Walczykowski, prof. WAT. Jak zapewnia, studenci będą zdobywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, które stosowane jest przez duże centra satelitarne na całym świecie, zaplanują misję obserwacyjną i pozyskają w czasie rzeczywistym prawdziwe zobrazowania.

Autor. Kacper Bakuła/Space24.pl

Przyszłość Katedry Rozpoznania Obrazowego to nie tylko rozwijanie zdolności w dziedzinie planowania misji satelitarnych. To również realizowanie zadań związanych z rozwojem misji bezzałogowych i fotolotniczych, wspierających zarządzanie kryzysowe szybką informacją rozpoznawczą. Katedra dysponuje już m. in. systemami FlyEye, Tiguar oraz kamerą fotogrametryczną FaceOne.

Autor. Kacper Bakuła/Space24.pl

Katedra Rozpoznania Obrazowego Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT powstała 1 czerwca 2021 r. na bazie Zakładu Teledetekcji, Fotogrametrii i Rozpoznania Obrazowego. Kontynuuje ona tradycje zapoczątkowane przez Zakład Fotogrametrii i Fotointerpretacji utworzony w 1969 r. Katedrze podporządkowane są Centrum Operacji Satelitarnych i Laboratorium Rozpoznania Obrazowego.

Źródło: WAT

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!