Reklama

SATELITY

Umowa ECMWF i Komisji Europejskiej o kontynuacji usług monitorowania klimatu i atmosfery

Ilustracja: ECMWF [ecmwf.int]
Ilustracja: ECMWF [ecmwf.int]

Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogodowych podpisało z Komisją Europejską porozumienie w sprawie dalszego wdrażania w jej imieniu finansowanej przez UE usługi Copernicus Climate Change Service oraz Copernicus Atmosphere Monitoring Service przez kolejne siedem lat. Następny etap programu Copernicus będzie bazować na sukcesie pierwszego, który rozpoczął się w 2014 roku.

Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogodowych (ECMWF) ogłosiło u schyłku lipca br. podpisanie z Komisją Europejską umowy na działania w ramach kolejnego etapu programu Copernicus Climate Change Service (C3S) i Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). Porozumienie podpisali 22 lipca br. Timo Pesonen, dyrektor generalny Komisji Europejskiej ds. przemysłu obronnego i przestrzeni kosmicznej oraz dr Florence Rabier, dyrektor generalna ECMWF.

Komponent programu Copernicus dot. programu kosmicznego UE jest częścią ambicji Unii Europejskiej dotyczących zrównoważonej i ekonomicznie warunkowanej przyszłości wszystkich obywateli. W tej nowej fazie Unia Europejska (UE) zabezpieczy usługi wdrażane przez ECMWF na następne siedem lat. Nowy etap będzie nawiązywał do sukcesu poprzedniej fazy, która rozpoczęła się w listopadzie 2014 r. pod przewodnictwem Komisji Europejskiej i ECMWF.

Dzięki finansowaniu z UE, obie usługi stały się podstawowym źródłem wiarygodnych, bezpłatnych danych na temat zmian klimatu, składu atmosfery i jakości powietrza. W nowej odsłonie mają obejmować także monitorowanie antropogenicznych skutków klimatycznych i weryfikację poziomu CO2. Dzięki temu porozumieniu instytucje, firmy prywatne, środowiska akademickie, media i organizacje międzynarodowe w całej Europie i na świecie będą nadal korzystać z dostępnych danych środowiskowych dostarczanych przez usługi programu Copernicus, wdrażane przez ECMWF.

Unia Europejska nakreśliła ambitny plan w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, a programy takie jak Copernicus i instytucje jak ECMWF są w jego centrum. Dlatego cieszymy się, że możemy kontynuować współpracę z ECMWF. Dane i produkty informacyjne dostarczane przez Copernicus nie tylko pomagają decydentom w dokonywaniu świadomych wyborów, ale także przynoszą korzyści przemysłowi, przedsiębiorstwom, instytucjom akademickim i wszystkim obywatelom Europy, mając wspólny cel stworzenia zrównoważonej przyszłości dla wszystkich.

Timo Pesonen, Dyrektor Generalny Komisji Europejskiej ds. przemysłu obronnego i kosmosu

Dwie usługi programu Copernicus wdrożone przez ECMWF w zakresie monitorowania zmian klimatu i atmosfery będą kluczowe w torowaniu drogi do osiągnięcia celów wyznaczonych przez Europejski Zielony Ład i wspieraniu docelowego planu UE dotyczącego dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 roku.

Umowa jest następstwem ujednoliconego rozporządzenia w sprawie programu kosmicznego UE, które weszło w życie 12 maja 2021 r. Uprawnia ona ECMWF do kontynuowania ważnej roli operacyjnej w tym kontekście, nie tylko pod względem realizacji swoich dwóch usług, ale także w zakresie wspierania innych projektów naukowych UE.

Podpisanie nowej umowy pozwala nam na kontynuację wdrażania usług monitorowania zmian klimatu i atmosfery Copernicus przez kolejne siedem lat. Porozumienie jest świadectwem wizjonerskich ambicji Komisji Europejskiej, wiedzy eksperckiej ECMWF oraz talentu i poświęcenia całego naszego personelu. Oznacza to również kontynuację niezwykle udanego partnerstwa między ECMWF a KE. Z niecierpliwością czekamy na Copernicus 2.0 i kolejne siedem lat.

Florence Rabier, dyrektor generalna ECMWF

Kolejne siedem lat działania programu Copernicus z zaangażowaniem ECMWF ma umożliwić rozwój nowych produktów i zachęcić do budowania innowacji poprzez dalsze wykorzystywanie bezpłatnych danych przez MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up wspierające transformację ekologiczną i cyfrową. W świetle Celów Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, ECMWF będzie nadal dostarczać informacje światowym instytucjom, takim jak Światowa Organizacja Meteorologiczna, Europejska Agencja Środowiska i Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), wzmacniając ich rolę w stawianiu czoła wyzwaniom związanym z ochroną środowiska. Ponadto umowa gwarantuje, że usługi programu Copernicus wdrażane przez ECMWF będą mogły nadal wspierać europejską politykę w zakresie zmian klimatu i adaptacji we wszystkich odpowiednich sektorach – od rolnictwa po energetykę.

Od momentu powstania w 1975 roku, ECMWF pozostaje uznanym dostawcą globalnych numerycznych prognoz pogody z dostępem do najnowocześniejszych technik modelowania oraz szerokim dostępem do danych satelitarnych i superkomputerów. Wraz z otwarciem zarówno nowego centrum danych w Bolonii we Włoszech, jak i nowych biur w Bonn w Niemczech, ECMWF otwiera nowe możliwości współpracy z partnerami europejskimi.

Jak podkreśla Jean-Noël Thépaut, dyrektor usług realizowanych przez ECMWF, program Copernicus osiągnął wyjątkową jakość w ciągu ostatnich siedmiu lat. „Jako usługa, której rolą jest monitorowanie i informowanie za pomocą wiarygodnych danych, z których można korzystać bezpłatnie, byliśmy w stanie wspierać politykę Unii Europejskiej w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej we wszystkich odpowiednich sektorach gospodarki” – stwierdził przedstawiciel ECMWF. Jak dodał, obejmuje to zdolność wsparcia monitorowania i weryfikacji CO2 oraz oferowanie możliwości dalszego pozyskiwania danych od MŚP badających innowacyjne sposoby wspierania zielonej transformacji.

Copernicus pozostaje już od lat flagowym programem Unii Europejskiej w segmencie obserwacji Ziemi - działa w podziale na sześć usług tematycznych: Atmosphere, Marine, Land, Climate Change, Security i Emergency. Dostarcza bezpłatnie użytkownikom rzetelne i aktualne informacje dotyczące planety i jej środowiska. Program jest koordynowany i zarządzany przez Komisję Europejską i realizowany we współpracy z państwami członkowskimi UE, Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), Europejskim Centrum Prognoz Średnioterminowych ( ECMWF) oraz m.in. Mercator Océan.

Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) obsługuje dwa serwisy w ramach unijnego komponentu obserwacji Ziemi programu Copernicus: Copernicus Climate Change Service (C3S) oraz Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). Współpracuje również z Copernicus Emergency Management Service (CEMS).

Źródło: ECMWF


image
Reklama

 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!