Reklama

Polska

Start doktoratów wdrożeniowych. Korzyści dla branży kosmicznej

Fot. ESA / esa.int
Fot. ESA / esa.int

Rodzimy sektor kosmiczny wiąże duże nadzieje z uruchomiony w tym roku przez MNiSW programem doktoratów wdrożeniowych. Inicjatywa ma przyczynić się do zacieśnienia współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Nabór na sponsorowane przez ministerstwo stypendia już ruszył, otwierając branży nowe możliwości pozyskiwania wyspecjalizowanych pracowników-doktorantów.

W kwietniu 2017 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, która włącza do systemu kształcenia akademickiego w Polsce tzw. doktoraty wdrożeniowe. Absolwenci studiów magisterskich, którzy zostaną objęci programem, realizować będą studia doktoranckie w systemie dualnym: równolegle do pracy nad rozprawą doktorską wykonywać będą swoje obowiązki w przedsiębiorstwach, gdzie rozwiązywać mają konkretne problemy praktyczne, związane z tematem ich pracy.

Programem doktoratu wdrożeniowego objęte zostały łącznie 54 jednostki naukowe w całej Polsce. Najwięcej z nich, bo aż 10 – to wydziały Politechniki Warszawskiej. W ramach doktoratu wdrożeniowego uczestnik programu otrzymywać będzie stypendium bezpośrednio z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uposażenie to, w wysokości 2450 złotych miesięcznie, ma być wypłacane przez cały okres trwania doktoratu wdrożeniowego. Równolegle doktorant zatrudniony będzie na normalnych zasadach u pracodawcy i pobierać będzie wynagrodzenie.

W tym programie piękne jest to, że wydziały zaczną poszukiwać trwałej współpracy z przedsiębiorcami. (…) Doktorant będzie przychodził do pracy i tam na miejscu, w ramach swoich obowiązków, będzie systematycznie pracował nad swoim doktoratem. Takiej sytuacji zaznało dotychczas niewielu doktorantów.

dr Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego

Doktoranci, którzy rozpoczną w ramach programu studia w nadchodzącym roku akademickim będą podlegać pracodawcy i u niego realizować badania, które zakończą się konkretnym wdrożeniem. Z drugiej strony partner, jakim jest uczelnia zapewni doktorantom opiekuna naukowego, który zadba o poziom naukowy prowadzonych u przedsiębiorcy badań. Wytworzona w ten sposób współzależność ma pozwolić zarówno firmom, jak i uczelniom na wypracowanie nowych rozwiązań przynoszących wymierne efekty na każdym z przedmiotowych pól zainteresowania.

Potencjalne korzyści biznesowe z uczestnictwa w programie są szczególnie zachęcające dla przedstawicieli branż wysokich technologii, na bieżąco bazujących na innowacjach i nowych rozwiązaniach technicznych. Wśród głównych adresatów programu są zatem również firmy polskiego sektora kosmicznego. Wiele z nich już wcześniej sygnalizowało swoje zainteresowanie udziałem w inicjatywie.

Do takich przedstawicieli polskiej branży kosmicznej należy m.in. spółka Creotech Instruments S.A. Pod tym kątem firma z Piaseczna zaangażowała się we współpracę z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Creotech i Politechnika Warszawska uzgodniły warunki, zgodnie z którymi w ramach programu doktoratu wdrożeniowego w podwarszawskiej firmie zatrudnionych zostanie kilku doktorantów.

Doktoranci Ci będą pracowali w obszarze projektowania i budowy elektroniki oraz oprogramowania w naszym sztandarowym projekcie HyperSat. Projekt ten polega na budowie polskiej innowacyjnej platformy satelitarnej o szerokim zastosowaniu.

dr Grzegorz Brona, Prezes Creotech Instruments S.A.

Projekt HyperSat, przy którym mają być zatrudniani doktoranci, jest traktowany przez spółkę Creotech jako strategiczna ścieżka rozwojowa w jej działalności biznesowej. Głównym celem w tym zakresie jest pozyskanie przez firmę kompetencji integratora satelitów. Realizacja projektu platformy HyperSat jest postrzegana zatem jako kamień milowy, nie tylko w rozwoju samej spółki, ale i całej polskiej branży kosmicznej. Wiązana jest z tym perspektywa nowych możliwości produkcyjnych i wyjścia z samodzielną działalnością na rynek globalny.

Czytaj też: HyperSat - platforma dla mikrosatelitów z Piaseczna

Wsparcie pozyskane przez firmy pokroju Creotech ze strony młodych naukowców ma wydatnie podwyższyć szanse realizacji tego i pozostałych celów rozwojowych zaangażowanych spółek. Firmy polskiego sektora kosmicznego oczekują już na zgłoszenia zainteresowanych kandydatów na doktorantów, którzy posiadają odpowiednie przygotowanie wstępne. Wymogi to ukończone studia magisterskie (lub obrona planowana najpóźniej na wrzesień 2017) na kierunkach związanych z prowadzoną przez firmy działalnością. Na liście pożądanych specjalizacji są zazwyczaj te związane z elektroniką, technologiami komputerowymi i programowaniem. Warunkiem wejściowym jest przede wszystkim jednak chęć łączenia pracy nad projektem komercyjnym z badaniami naukowymi w powiązanym obszarze.

Czytaj też: Dardzinski: "Doktoraty wdrożeniowe to inwestycja w kadry" [Space24.pl TV]

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!