Autor

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) jest sprawną i dobrze funkcjonującą jednostką realizującą, już od przeszło 100 lat, zadania Państwa związane z meteorologiczną i hydrologiczną osłoną społeczeństwa, gospodarki narodowej i ekonomiki kraju w obszarze zapobiegania i ograniczania skutków zagrożeń ze strony sił natury. W ramach struktur IMGW-PIB działają: państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna, państwowa służbę do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących oraz meteorologiczna osłona lotnictwa cywilnego.Działalność IMGW-PIB odgrywa one znaczącą rolę w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, a także ochronie środowiska i badaniach umożliwiających udział Polski w projektach naukowych decydujących o stanie środowiska naturalnego dla obecnych i przyszłych pokoleń.Instytut poprzez swoje służby realizuje zadania 24 godz. na dobę, przez 365 dni w roku, obserwując, analizując i prognozując potencjalne źródła zagrożeń, a gdy przekroczą one stan krytyczny, przekazując stosowane ostrzeżenia władzom państwowym i społeczeństwu. IMGW-PIB  nieustannie rozwija współpracę ze służbami hydrologiczno – meteorologicznymi innych państw, w szczególności służbami krajów sąsiadujących z Polską. Ponadto Instytut aktywnie uczestniczy w pracach na forum  Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) oraz innych organizacji międzynarodowych, takich jak:  Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), Europejska Sieć Służb Meteorologicznych (EUMETNET). Specjaliści IMGW-PIB biorą udział w pracach międzynarodowych konsorcjów (np. COSMO czy ALADIN) a także w realizacji międzynarodowych projektów badawczych i rozwojowych.Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się również portal pogodowy IMGW-PIB – www.pogodynka.pl, będący największym zbiorem danych i informacji pogodowych, dostępny bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.