Polska

Szkolenie z finansowania projektów kosmicznych w ramach Horyzont 2020 w Rzeszowie

  • fot. http://www.telespazio.it/

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje w dniu 28 kwietnia br. szkolenie „Możliwości finansowania projektów kosmicznych z Programu Horyzont 2020” na Politechnice Rzeszowskiej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych realizacją projektów w ramach Horyzont 2020. Komisja Europejska przeznaczyła na obszar przestrzeń kosmiczna 1,4 mld Euro w latach 2014 -2020.   

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, we współpracy z Polską Agencją Kosmiczną i Politechniką Rzeszowską organizuje szkolenie "Możliwości finansowania projektów kosmicznych z Programu Horyzont 2020". Odbędzie się ono w dniu 28 kwietnia br. o godz. 10:00 na Politechnice Rzeszowskiej (Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Budynek „P”, Sala P-24, ul. Poznańska 2). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych realizacją projektów w ramach Horyzont 2020. Wśród nich można wyróżnić zarówno studentów, pracowników naukowych, jak i przedsiębiorców. 

Informacje o wydarzeniu, w tym na temat rejestracji, są dostępne na stronie internetowej POLSA

Główne obszary tematyczne, w ramach których będą ogłaszane konkursy w ramach Horyzont 2020 to:

  • Nawigacja satelitarna – Europejski System Nawigacji Satelitarnej – Galileo
  • Obserwacje satelitarne – Europejski System Obserwacji Ziemi – Copernicus
  • Ochrona przed zagrożeniami z/w przestrzeni kosmicznej
  • Zapewnienie konkurencyjności Europy w zakresie technologii kosmicznych
  • Współpraca międzynarodowa
  • Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Jednocześnie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE podał do wiadomości, że kolejny konkurs w obszarze Przestrzeń Kosmiczna zostanie otwarty w dniu 8 listopada 2016 roku i potrwa do 7 marca 2017 roku. W sumie Komisja Europejska przeznaczyła na realizację projektów w obszarze "przestrzeń kosmiczna" kwotę 1,4 mld Euro w latach 2014 - 2020. Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w ramach UE. Jego całkowity budżet przekracza 77 mld Euro. 

 

Komentarze