Reklama

Technologie wojskowe

UE postawi na wykorzystanie militarne programów kosmicznych?

Satelita Sentinel-3, element systemu Copernicus. Ilustracja: ESA / esa.int
Satelita Sentinel-3, element systemu Copernicus. Ilustracja: ESA / esa.int

„Następnym generacjom programów Copernicus i Galileo należałoby nadać większe znaczenie w kontekście realizacji celów obronnych” – to jeden z postulatów, jakie widnieją w projekcie oficjalnego dokumentu roboczego, przygotowywanego na użytek prac nad unijną strategią kosmiczną. 

Zarys dokumentu ramowego dotyczącego planowanej strategii kosmicznej UE powstał 8 lipca br. na spotkaniu przedstawicieli państw członkowskich z urzędnikami Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (The Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; DG GROW). Kilkustronicowy materiał spisano z myślą o uporządkowaniu przyszłej debaty na temat europejskiej polityki kosmicznej, dążąc do wyznaczenia głównych kierunków jej realizacji. Pomimo swojego mocno wstępnego charakteru, projekt zawiera kilka istotnych spostrzeżeń i postulatów ujawniających preferencje rozwojowe UE w sektorze kosmicznym.  

Dokument porusza przede wszystkim kwestię pewnej redefinicji założeń głównych projektów branżowych z udziałem UE - programu satelitarnego monitorowania powierzchni Ziemi, Copernicus oraz europejskiego systemu nawigacji satelitarnej, Galileo. Zgodnie z treścią opracowania, ich rekonfiguracja miałaby zmierzać w kierunku zwiększenia przydatności dla podmiotów publicznych, zwłaszcza w wymiarze zastosowań obronnych i z zakresu bezpieczeństwa. Jak wynika z przygotowanego projektu, unijne instytucje liczą na rozszerzenie funkcji dedykowanych organom państwowym i dostępnych na ich wyłączność.

W kwestii możliwości realizacji tego celu muszą jednak wypowiedzieć się w pierwszej kolejności państwa członkowskie. Wskazuje się, że wiele z nich jest sceptycznie nastawionych do unijnych prób wzmacniania aspektu militarnego badań kosmicznych, postrzegając tego typu postulaty jako godzące w kompetencje Europejskiej Agencji Kosmicznej – podmiotu znajdującego się poza strukturami Unii, a dysponującego kluczowym potencjałem wspierania krajowych programów kosmicznych w Europie. Dyskusje na ten temat będą odbywały się jeszcze przed ustaleniem właściwego kształtu dokumentu roboczego, z uzgodnionymi celami i postulatami przyszłej polityki kosmicznej UE. Ostateczna wersja ma zostać przyjęta do listopada 2016 roku.

Czytaj też: Pierwsze obrazy Ziemi z nowego satelity programu Copernicus

Reklama

Komentarze

    Reklama