Reklama

Polska

W Polsce powstanie Centrum Projektowania Systemów Satelitarnych

Ilustracja: Thales Alenia Space
Ilustracja: Thales Alenia Space

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Thales Alenia Space Polska oraz Politechnika Warszawska podpisały list intencyjny w sprawie projektu utworzenia Centrum Projektowania Systemów Satelitarnych. To kolejny etap zacieśniania współpracy wymienionych podmiotów w obszarze technologii kosmicznych i satelitarnych. Centrum Projektowania Systemów Satelitarnych będzie platformą, która umożliwi prowadzenie wspólnych prac nad polskimi projektami kosmicznymi.

List intencyjny przewiduje podjęcie rozmów dotyczących możliwości utworzenia Centrum Projektowania Systemów Satelitarnych (CDF – Concurrent Design Facility), które będzie nowoczesnym obiektem wyposażonym w sieć komputerów i urządzeń multimedialnych, umożliwiającym zespołowi ekspertów wspólne projektowanie systemów satelitarnych. Zgodnie z koncepcją, działanie Centrum miałoby polegać na interaktywnej, równoległej pracy specjalistów reprezentujących różne dziedziny (jak np. satelitarne systemy pokładowe czy trajektoria lotu), którzy przy użyciu specjalistycznego oprogramowania będą mogli prezentować symulacje projektów i wspólnie wybierać optymalne rozwiązania. Do zadań CDF będzie należała centralizacja zarządzania projektami, wsparcie pracy zespołowej i zwiększenie efektywności projektów.

Polska Grupa Zbrojeniowa staje się naturalnym liderem w rozwoju technologii kosmicznych w Polsce. Podpisanie tego listu intencyjnego stanowi owoc kilku miesięcy wytężonych rozmów trójstronnych i prac koncepcyjnych. To ważny krok polskiego przemysłu w stronę rozwoju technologii kosmicznych i satelitarnych. Zintegrowane działanie środowisk naukowego i przemysłowego umożliwi wytworzenie nowych kompetencji w spółkach Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a następnie ich zastosowanie w produktach zwiększających bezpieczeństwo państwa i budujących wartość naszego przedsiębiorstwa. Cieszę się, że nasz partner Thales Alenia Space jest gotowy do współpracy z polskim przemysłem obronnym oraz z polską nauką. Jestem przekonany, że współpraca ta wszystkim sygnatariuszom listu intencyjnego przyniesie wiele korzyści.

Wiceprezes Zarządu PGZ S.A. Maciej Lew-Mirski

Politechnika Warszawska, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz Thales Alenia Space Polska prowadzą aktywne działania zmierzające do rozwoju technologii kosmicznych i satelitarnych. Nowo utworzone Centrum będzie mogło służyć celom edukacyjnym i szkoleniowym w procesie budowy kompetencji w tym obszarze. W dłuższej perspektywie mogłoby zostać wykorzystane w projektach realizowanych dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) czy w programach narodowych, takich jak planowany Program Strategiczny pn. Satelitarny system optoelektronicznej obserwacji Ziemi. Dodatkowo, porozumienie pozwoli na ściślejszą współpracę pomiędzy środowiskami naukowymi i przemysłem obronnym.

Podobne centra istnieją w kilku innych krajach członkowskich ESA i są wykorzystywane w początkowych fazach misji kosmicznych, głównie w zakresie studiów wykonalności, projektowania, badania opłacalności planowanych misji i walidacji nowych technologii. Użytkownicy CDF podkreślają, że wykorzystanie takich centrów pozwoliło na ograniczenie kosztów i czasu projektów, zwiększenie jakości produktów końcowych, zmniejszenie ryzyka niepowodzeń oraz stymulowanie innowacyjnych rozwiązań i współpracy ekspertów.

Podpisanie listu intencyjnego stanowi ważny krok w ramach współpracy Politechniki Warszawskiej i PGZ S.A. w zakresie technologii kosmicznych. W październiku ub. r. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie, dotyczące utworzenia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w dziedzinie technik rakietowych i kosmicznych.

Zobacz też: SKANER Space24: Szkudlarek o satelitarnym monitorowaniu klęsk żywiołowych i obserwacji kosmicznych śmieci

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!