Reklama

Polska

W Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne o współpracy z EUMETSAT

Fot. PAK
Fot. PAK

W dniu 13 czerwca 2017 r. w Warszawie odbył się dzień informacyjny dotyczący współpracy z Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych. Reprezentanci EUMETSAT przedstawili polskim podmiotom cele, zadania i misje organizacji oraz omówili jej politykę przemysłową.

Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych powstała w 1986 r. w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania satelitarnego systemu obserwacyjnego dla meteorologii i klimatologii Europy. W jej skład wchodzi obecnie 30 europejskich krajów. Polska nawiązała kontakty z EUMETSAT w 2000 r., a od 2009 r. jest jej pełnoprawnym członkiem. Relacje z organizacją koordynuje Ministerstwo Środowiska, z ramienia którego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMiGW-PIB) bierze udział w pracach jej organów.

Celem spotkania informacyjnego zorganizowanego przez PAK i IMGW-PIB było poszerzenie wiedzy polskich podmiotów o programach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych, zainicjowanie ich udziału w postępowaniach konkursowych tej organizacji oraz wspieranie wykorzystania przez nie danych satelitarnych udostępnianych przez EUMETSAT.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpień dr hab. inż. Marka Moszyńskiego, Wiceprezesa Polskiej Agencji Kosmicznej ds. Naukowych, oraz dr inż. Piotra Struzika z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, polskiego delegata do EUMETSAT.

W dalszej części miały miejsce prezentacje przedstawicieli Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych. 
Dr Clemens Kaiser, Dyrektor ds. Programów przygotowawczych i rozwoju EUMETSAT, omówił zadania i działalność organizacji. Przedstawił jej najważniejsze obecnie programy dotyczące eksploatowanych satelitów: MSG (Meteosat Second Generation) i EPS (Eumetsat Polar System), scharakteryzował też podstawowe cele EUMETSAT, którymi jest wynoszenie, utrzymanie i eksploatacja systemu europejskich satelitów meteorologicznych, udział w monitoringu zmian klimatu oraz obsługa programów obowiązkowych, opcjonalnych i prowadzonych z udziałem partnerów zewnętrznych. EUMETSAT jest zaangażowany w europejski program ds. obserwacji Ziemi COPERNICUS, natomiast w ramach współpracy z ESA odpowiada za wyniesienie satelitów, budowę segmentu naziemnego oraz utrzymanie funkcjonowania misji. Organizacja jest też operatorem dystrybuującym dane satelitarne i w tym celu współpracuje z europejskimi służbami meteorologicznymi w ramach sieci centrów aplikacji satelitarnych (Satellite Application Facilities, SAFs).

Eleni Katsampani, nadzorująca Wydział Kontraktów EUMETSAT, przedstawiła politykę przemysłową organizacji kładąc nacisk na jej główne zasady: wybór wykonawców projektów następuje w trybie konkursowym na zasadach konkurencyjności podmiotów, a ocena ofert przetargowych dokonywana jest według kryterium najkorzystniejszej relacji jakości do ceny. Omówiła też procedury obowiązujące podmioty zainteresowane współpracą z EUMETSAT, z których podstawową jest rejestracja w portalu EUMITS, na którym publikowane są wszystkie ogłoszenia przetargowe.

Spotkanie zakończyło się indywidualnymi konsultacjami przedstawicieli EUMETSAT, podczas których 8 polskich podmiotów miało możliwość omówienia zasad współpracy i udziału w poszczególnych programach i konkursach ogłaszanych przez tę organizację.

W dniu informacyjnym poświęconym programom EUMETSAT zorganizowanym przez PAK i IMGW-PIB wzięli udział przedstawiciele ok. 30 podmiotów polskiego sektora kosmicznego, takich jak m. in.: Astronika, Creotech Instruments, ITTI, PIAP Space, GMV, DOMAR, N7 Mobile, Newind, Thales Alenia Space Poland, Kapitech, Instytut Lotnictwa, Instytut Geofizyki PAN, CBK PAN, Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Politechnika Warszawska. Obecni byli także przedstawiciele Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rozwoju.

Prezentacje omawiane podczas spotkania dostępne są na stronie PAK.

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!