Reklama

Polska

Wiceprezes PAK spotkał się z Polskim Komitetem Normalizacyjnym

Ilustracja: wiedza.pkn.pl
Ilustracja: wiedza.pkn.pl

W dniu 6 czerwca 2017 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie odbyło się spotkanie delegacji PAK pod przewodnictwem Wiceprezesa Marka Moszyńskiego z delegacją PKN pod przewodnictwem Prezesa Pana Tomasza Schweitzera.

W spotkaniu ze strony PKN uczestniczyły także panie Jolanta Kochańska, zastępca Prezesa ds. Normalizacji oraz Teresa Sosnowska, Dyrektor Wydziału Prac Normalizacyjnych. Ze strony PAK w spotkaniu uczestniczył również Bogdan Wiszniewski, Dyrektor Departamentu Badań i Innowacji.

Przedmiotem rozmowy było omówienie zasad współpracy pomiędzy obiema instytucjami związanej z ustawowym obowiązkiem współdziałania w zakresie tworzenia definicji, norm i specyfikacji technicznych z zakresu techniki kosmicznej i inżynierii satelitarnej. W rezultacie podjęto decyzję o konieczności rozpoczęcia prac nad polską normą definiującą terminologię, która powinna być stosowana w polskojęzycznej dokumentacji technicznej, wykorzystywanej przez polskie podmioty sektora kosmicznego.

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna

Komentarze