Reklama

Polska

Zespół ds. Galileo spotkał się w Głównym Urzędzie Miar

Spotkanie w GUM otworzył prezes tej instytucji, dr Włodzimierz Lewandowski (w środku). Fot. Paweł Ziemnicki/Space24.pl
Spotkanie w GUM otworzył prezes tej instytucji, dr Włodzimierz Lewandowski (w środku). Fot. Paweł Ziemnicki/Space24.pl

PAK i GUM zorganizowały specjalne posiedzenie Zespołu ds. Systemu Galileo Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. Spotkanie pod hasłem „Możliwości realizacji projektów związanych z GNSS”, z udziałem przedstawicielki Europejskiej Agencji GNSS (GSA), odbyło się w piątek 12 maja 2017 r. w Warszawie. Wzięli w nim udział reprezentanci kilkunastu jednostek naukowych i przedsiębiorstw polskiego sektora kosmicznego, które rozwijają lub chcą realizować projekty badawczo-rozwojowe związane z nawigacja satelitarną.

Oficjalna cześć spotkania rozpoczęła się od wystąpienia dr. Włodzimierza Lewandowskiego, prezesa Głównego Urzędu Miar i przewodniczącego Zespołu ds. Systemu Galileo Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, który podkreślił ciągle bardzo słaby polski udział w Galileo, oraz prezentacji Marty Krywanis-Brzostowskiej z agencji GSA. Prelegentka omówiła stan projektów badawczych z zakresu GNSS realizowanych w ramach programów Horyzont 2020 i FP7 (7. Program Ramowy KE) oraz działań podejmowanych przez GSA celem budowy europejskiej infrastruktury GNSS i wsparcia europejskiego rynku usług PNT (ang. positioning, navigation, and timing – pozycjonowanie, nawigacja, czas). Reprezentantka GSA szczególny nacisk położyła na omówienie narzędzi finansowania tych projektów oraz na możliwości dołączenia do nich przez polskie podmioty.

Część prezentacyjna rozpoczęła się od wystąpień reprezentantów podmiotów instytucjonalnych polskiego sektora kosmicznego. Ppłk Marcin Gałuszkiewicz z Departamentu Wojskowych Technologii Satelitarnych PAK przedstawił statystyki mówiące o stanie dotychczasowego wykorzystania środków UE i ESA oraz omówił inne możliwości pozyskania finansowania dla realizacji projektów z zakresu nawigacji satelitarnej. Andrzej Jelonkiewicz, szef polskiego Competent PRS Authority (CPA) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, podsumował działania związane ze wsparciem przez jego zespół krajowych podmiotów w pozyskaniu certyfikatów bezpieczeństwa dotyczących korzystania z usługi PRS Galileo. Wiesław Graszka z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opowiedział o roli i perspektywach rozwoju system ASG-EUPOS zwracając szczególną uwagę na już zakończone oraz nadchodzące modernizacje tego systemu umożliwiające wykorzystanie sygnałów pozyskiwanych z satelitów Galileo przez polskich użytkowników.

Zagadnieniu komercjalizacji rozwiązań związanych z nawigacją satelitarną było poświęcone wstąpienie dr. Krzysztofa Kanawki z Blue Dot Solutions. Dr Andrzej Araszkiewicz z Wojskowej Akademii Technicznej przedstawił projekt budowy Centrum Infrastruktury Badawczej Danych GNSS w ramach projektu „EPOS - System Obserwacji Płyty Europejskiej”, natomiast dr Krzysztof Sośnica z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu omówił możliwości współpracy z zespołem GNSS&Meteo UP we Wrocławiu w kontekście działalności naukowo-badawczej.

Spotkanie zakończyła dyskusja na temat uwarunkowań i barier rozwoju polskich projektów z zakresu nawigacji satelitarnej. Następne spotkanie Zespołu ds. Systemu Galileo KBKiS PAN zostało zaplanowane na koniec czerwca 2017.

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!