Reklama

Polska

„Zniwelować podziały na styku nauk”. Konkluzje po konferencji w Siedlcach [Relacja]

  • fot. http://www.telespazio.it/

Badacze zagadnień z pogranicza różnych dziedzin wiedzy spotkali się na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, by wspólnie rozpatrywać dylematy postrzegania przestrzeni kosmicznej z perspektywy nauk o bezpieczeństwie i obronności. Wśród uczestników konferencji znaleźli się również specjaliści z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, którzy przedstawili liczne aspekty przedmiotowych zastosowań wiedzy o kosmosie oraz wyzwań i zagrożeń wiązanych z przestrzenią pozaziemską.

Spotkanie datowane na 15 listopada br. odbyło się w ramach cyklu corocznych Transdyscyplinarnych Konferencji Naukowych, organizowanych aktualnie już po raz szósty na siedleckim Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym. Tegoroczna edycja była zarazem pierwszą bezpośrednio nawiązującą do zagadnień przestrzeni kosmicznej i jej znaczenia w wymiarze strategiczno-obronnym oraz w świetle bezpieczeństwa narodowego. Wydarzenie zorganizowano z myślą o pobudzeniu świadomości i zainteresowań badawczych dotyczących przestrzeni pozaziemskiej na gruncie nauk o bezpieczeństwie i obronności.

Czytaj też: Konferencja w Siedlcach - Kosmos w rozważaniach nad bezpieczeństwem

Na inaugurację konferencji organizatorzy podkreślili potrzebę zgłębiania tematyki kosmicznej w przedmiotowym obszarze, powołując się na rosnącą skalę szans i zagrożeń, jakie przestrzeń kosmiczna niesie dla rozwoju społeczności globalnej oraz samego narodu polskiego. Punktem wyjścia do omówienia głównych tematów konferencji stały się mowy inauguracyjne profesorów Janusza Sztumskiego i Mariana Cieślarczyka, którzy podkreślili wagę podejmowanych aktualnie międzynarodowych deklaracji i inicjatyw - w tym, najnowszego Manifestu Kosmicznego, przyjętego w Trydencie w dniu 24 października 2016 roku. Zgodnie z przesłaniem tego dokumentu, zwrócono uwagę na potrzebę wspierania interdyscyplinarnych inicjatyw na rzecz rozwoju nauki kosmicznej i szkolnictwa wyższego. Zwrócono również uwagę na konieczność łączenia dotąd odległych zakresów badawczych, w myśl niwelowania podziałów doktrynalnych i rozwarstwienia na styku nauk.

W miarę przebiegu sesji panelowych udowadniano, że zakres polskich dokonań i wiedzy w wymiarze badań kosmicznych jest zdecydowanie szerszy, niż jest to powszechnie przyjmowane na poziomie nauk niezwiązanych bezpośrednio z tą dziedziną. Bogaty dorobek naukowy i praktyczny w pracach nad technologiami o zastosowaniach w obszarze bezpieczeństwa prezentowali w pierwszej kolejności przedstawiciele Centrum Badań Kosmicznych PAN - prof. dr hab. Jan Błęcki (na temat wpływu pogody kosmicznej i oddziaływania Słońca), dr hab. Stanisław Lewiński (w zakresie satelitarnego monitorowania zagrożeń) oraz dr Anna Świątek (technologie i sposoby monitorowania pogody kosmicznej). Wystąpienie dedykowane strategicznemu znaczeniu przestrzeni kosmicznej w aspekcie obronności i zagrożeń asymetrycznych przedstawił prof. dr hab. Jacek Pawłowski z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. W wystąpieniu profesora Pawłowskiego pojawiły się również aktualne przykłady badań realizowanych na wskazanej uczelni w obszarach stykających się z wiedzą o kosmosie.

Dalsze zagadnienia ulokowano w kolejnych wydzielonych wymiarach bezpieczeństwa, takich jak: bezpieczeństwo ekologiczne i zdrowotne, bezpieczeństwo ekonomiczne i polityczne, bezpieczeństwo społeczne, publiczne, militarne, informacyjne i kulturowe. Wśród dedykowanych wystąpień znalazła się m.in. prezentacja profesora dra hab. inż. Piotra Sienkiewicza z Wojskowej Akademii Technicznej na temat systemów zarządzania w sytuacjach ryzyka w obrębie programów kosmicznych (na przykładzie śledztwa po katastrofie promu Challenger). W planie konferencji znalazła się również prezentacja założeń i programów kształcenia nowych interdyscyplinarnych, międzyuczelnianych kierunków specjalizacji studiów - organizowanych wspólnie przez trójmiejskie uczelnie: Akademię Marynarki Wojennej, Akademię Morską w Gdyni i Politechnikę Gdańską.

Szerzej: POLSA wesprze kierunek studiów. Technologie kosmiczne i satelitarne w Trójmieście

Reklama

Komentarze

    Reklama