Reklama

Polska

A&D Meetings: Podkarpackie członkiem Europejskiej Sieci Kosmicznej NEREUS

Fot. M. Mielniczuk/Biuro Prasowe UMWP
Fot. M. Mielniczuk/Biuro Prasowe UMWP

Województwo Podkarpackie przystąpiło do Europejskiej Sieci Kosmicznej NEREUS. Ceremonia miała miejsce podczas targów Aerospace & Defense Meetings Central Europe, odbywających się w Centrum Wystawienniczo Kongresowym G2A Arena pod Rzeszowem.

9 maja br. w G2A Arena w podrzeszowskiej Jasionce, marszałek Władysław Ortyl uroczyście przekazał na ręce Royi Ayazi, sekretarz generalnej sieci NEREUS, podpisany certyfikat, który wprowadza Województwo Podkarpackie do Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne - NEREUS. Royi Ayazi podziękowała za zaproszenie na Podkarpacie, jednocześnie pogratulowała Województwu Podkarpackiemu przystąpienia do sieci regionów.

Jesteśmy siecią regionalną, która składa się z 26 regionów z 9 krajów i 39 członków stowarzyszonych w postaci uniwersytetów, firm oraz sieci regionalnych NEREUS. Wszyscy korzystamy dziś z aplikacji kosmicznych, które mają zastosowanie w prognozowaniu pogody w transporcie publicznym, w urządzeniach monitorujących, można je znaleźć praktycznie wszędzie. Wszystkie one są przydatne naszym gospodarkom, firmom, mają zastosowanie w administracji publicznej, a co najważniejsze mają sprostać współczesnym wyzwaniom, które stają na naszej drodze.

Royi Ayazi, sekretarz generalna sieci NEREUS

Stowarzyszenie NEREUS zostało zainicjowane w 2007 w Tuluzie przez 23 regiony Unii Europejskiej, które wyraziły chęć utworzenia i wdrożenia Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne.

Podkarpackie dostaje nową jakość będąc w sieci NEREUS, będzie to chciało wykorzystać. Zaledwie trzy miesiące trwało nasze przygotowanie do członkostwa w NEREUS, dzięki naszemu członkostwu poszerzamy możliwości przed Podkarpaciem i liczymy na znaczące korzyści z tego tytułu. Najnowsze technologie są wyzwaniem i wyznacznikiem do rozwoju. Szukamy nowych możliwości współpracy. Myślimy o przemyśle 4.0 i współpracy sieciowej na wielu płaszczyznach. Dlatego właśnie przystępujemy do NEREUS.

Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego

Dzięki przystąpieniu do sieci NEREUS, Województwo Podkarpackie zyska realny wpływ na: rozwój europejskich programów kosmicznych, sprawowanie nadzoru nad programami współpracy międzynarodowej realizowanymi w ramach stowarzyszenia, wykorzystanie usług kosmicznych na obszarze wszystkich Regionów Europejskich, wspieranie lepszej promocji kosmicznego wymiaru Europy w globalnej gospodarce oraz zwiększenie udziału obywateli w tworzeniu polityki europejskiej i rozwijaniu rynków usług kosmicznych.

Członkostwo w NEREUS zobowiązuje Województwo Podkarpackie do aktywnego udziału w pracach stowarzyszenia polegających m.in. na: gromadzeniu informacji na temat dostępnych źródeł finansowania, w celu umożliwienia budowania projektów dotyczących technologii kosmicznych, organizowaniu zjazdów, seminariów studyjnych i działań edukacyjnych, propagowaniu potencjału i korzyści wynikających z aplikacji związanych z produktami satelitarnymi i kosmicznymi, nadzorowaniu i aktualizacji badań naukowych oraz planów w celu rozpowszechniania wiedzy na temat technologii satelitarnych.

Przystąpienie Województwa Podkarpackiego do Stowarzyszenia NEREUS to ważny krok w ramach realizowanej konsekwentnie polityki wsparcia przedsięwzięć otwierających podkarpacką gospodarkę oraz sektor B+R na szeroko rozumianą branżę „kosmiczną” (np. projekt Inkubatora Przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej, czy bliska współpraca z Polską Agencją Kosmiczną).

Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjmując 25 maja 2015 roku Regionalną Strategię Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), określił obszary priorytetowe dla regionu (inteligentne specjalizacje). Jedną z nich jest „Lotnictwo i kosmonautyka”, określona jako inteligentna specjalizacja wiodąca. Oznacza to ukierunkowanie wsparcia publicznego na projekty i inicjatywy sprzyjające szybkiemu rozwojowi tych branż w regionie.

Obecny na towarzyszącej wydarzeniu konferencji prasowej Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, zapewnił, że oddział Polskiej Agencji Kosmicznej w Rzeszowie nie będzie likwidowany. Zdaniem wiceministra przemysł kosmiczny daje szanse na innowacje, które mogą być realizowane przez polskie przedsiębiorstwa. Podkarpacie jest dobrym miejscem na rozwijanie firm z sektora kosmicznego, ponieważ ta dziedzina dobrze koreluje z mocno zakorzenionym w regionie przemysłem lotniczym.

Oficjalne przystąpienie województwa podkarpackiego do sieci NEREUS nastąpiło podczas odbywajacych się w podrzeszowskiej Jasionce targów Aerospace & Defense Meetings Central Europe. Jurgen Vogel z klastra lotniczego z Bawarii był pod wrażeniem, że tak duże wydarzenie udało się zorganizować z dala od stolicy kraju. Natomiast Paolo Casalino wskazywał, że przyjęcie Podkarpackiego do konstelacji NEREUS wpisuje się doskonale w realizację celów tego związku, którego władze chcą się szerzej otwierać na nowych członków z Europy Wschodniej.

Czytaj też: Europejskie regiony aeronautyczne na A&D Meetings

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!