Reklama

Technologie wojskowe

Zabezpieczenie satelitarne dla polskich żołnierzy za granicą

Autor. WZŁ 1

Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 poinformowały o zawarciu porozumienia dotyczącego zabezpieczenia systemu satelitarnego dla potrzeb funkcjonowania Polskich Kontyngentów Wojskowych w 2023 roku. Poza dostawą pasma, umowa obejmuje kompleksową obsługę oraz serwis i szkolenie.

Reklama

W komunikacie spółki WZŁ nr 1, należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) czytamy, że umowa zawarta w ostatnim czasie z Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych ma na celu zabezpieczenie systemu satelitarnego dla potrzeb funkcjonowania Polskich Kontyngentów Wojskowych w 2023 roku. Umowa dotyczy dostępu do pasma dla wojsk poza granicami kraju w ramach PKW Irak.

Reklama
Reklama

Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 poinformowały także, że dostarczają pasmo satelitarne na potrzeby SZ RP od ponad 10 lat. Poza dostawą pasma, umowa obejmuje kompleksową obsługę oraz serwis i szkolenie. Jest to szczególnie ważne zadanie, które pozwala zabezpieczyć łączność poza granicami kraju, gdzie niezawodność i bezpieczeństwo przesyłanych informacji są kluczowe. Od dłuższego czasu Wojsko Polskie używa Przenośno-Przewoźnego Terminalu Satelitarnego PPTS-1,8 v.2 (widoczny na głównym zdjęciu). Zapewnia on wielopasmową łączność na szczeblu operacyjnym i taktycznym.

Czytaj też

Wojsko Polskie, dzięki udostępnionemu pasmu, ma zachować stabilną i nieprzerwaną łączność satelitarną, niezależnie od miejsca rozlokowania. Aby było możliwe korzystanie z tych zdolności, konieczne jest zapewnienie pasma transmisji sygnału satelitarnego oraz obsługi urządzeń nadawczo-odbiorczych (terminali satelitarnych). Odbiór sygnałów satelitarnych jest gwarantowany przez antenę satelitarną o średnicy 1,8 m lub 2,4 m.

Wszystkie terminale obsługują topologie sieci: gwiazda, krata, a także połączenie punkt-punkt (protokół PPP), nie wspominając o dodatkowych, fizycznych aspektach, tj. odporności na warunki atmosferyczne, zezwalając także na korzystanie z zasilania zapasowego. To wymogi konieczne w kwestii zapewnienia niezawodności w operacjach żołnierzy PKW, pełniących służbę w wielu miejscach świata.

Źródło: Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A.

Reklama

Komentarze

    Reklama