Reklama

Zagrożenia kosmiczne

Polska w nowym partnerstwie EU. Celem zwiększenie bezpieczeństwa na orbicie

Autor. ESA [esa.int]

W połowie listopada 2022 roku weszło w życie podpisane przez 15 państw członkowskich porozumienie dotyczące ustanowienia Partnerstwa EU SST (European Union Space Surveillance and Tracking). Współpraca ma być odpowiedzią na rosnące zagrożenia dla europejskich zdolności kosmicznych.

Reklama

Partnerstwo jest kontynuacją utworzonego w 2015 roku Konsorcjum, składającego się jak dotąd z siedmiu państw członkowskich: Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Portugalii, Rumunii i Hiszpanii. Polska jest członkiem EU SST od 2018 roku i jest reprezentowana przez Polską Agencję Kosmiczną. W nowopowstałym Partnerstwie do grona wyżej wymienionych państw dołączyły Austria, Czechy, Dania, Finlandia, Grecja, Łotwa, Holandia i Szwecja.

Reklama

Partnerstwo EU SST jest odpowiedzią na globalny problem występowania zagrożeń dla europejskiej floty satelitarnej w przestrzeni kosmicznej oraz problem „śmieci kosmicznych", tj. zużytych satelitów i ich odłamków oraz elementów rakiet kosmicznych, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla infrastruktury kosmicznej. Łącząc potencjał poszczególnych państw członkowskich z zakresu świadomości sytuacyjnej w kosmosie (ang. SSA – Space Situational Awareness), Partnerstwo ma na celu zwiększenie autonomii Unii Europejskiej w ramach podkomponentu bezpieczeństwa Programu Kosmicznego UE.

System SST to sieć naziemnych i kosmicznych czujników zdolnych do badania i śledzenia obiektów kosmicznych wraz z możliwościami przetwarzania mającymi na celu dostarczanie danych, informacji i usług dotyczących obiektów kosmicznych krążących wokół Ziemi.

Reklama

Czytaj też

Nowe partnerstwo w ramach Unii Europejskiej posiada wartą uwagi strukturę zarządzania i ramy organizacyjne, które obejmują Komitet Sterujący i Komitet ds. Bezpieczeństwa, cztery zespoły ekspertów:ds. eksploatacji czujników, ds. świadczenia usług, ds. monitorowania wydajności i ds. rozwoju systemu.

Według danych statystycznych za rok 2022 z działalności EU SST zostało przeprowadzonych obserwacje 310 europejskich satelitów w celu ich ochrony przed kolizjami. Odnotowano 695 incydentów wysokiego ryzyka, potencjalnie wymagających od operatorów satelitów wykonania manewrów w celu uniknięcia kolizji oraz prowadzono monitorowanie 79 wejść obiektów w atmosferę i 9 fragmentacji obiektów.

Czytaj też

Polska Agencja Kosmiczna w Partnerstwie dostarcza dane obserwacyjne sztucznych obiektów satelitarnych z wykorzystaniem sieci teleskopów i stacji laserowej należących do Agencji, krajowych podmiotów naukowych oraz polskich przedsiębiorstw. Agencja posiada również zdolności przetwarzania danych z obserwacji.

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna/Space24

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!