Reklama

NAUKA I EDUKACJA

POLSA i AGH będą współpracować. Zawarto porozumienie

Autor. Polska Akademia Techniczna

W czwartek 8 grudnia 2022 r. Polska Agencja Kosmiczna i Akademia Górniczo-Hutnicza podpisały porozumienie o współpracy. Dokument obejmuje m. in. wspólne projekty badawcze, konferencje naukowe, wzajemne wsparcie eksperckie oraz praktyki dla studentów w Polskiej Agencji Kosmicznej.

Reklama

Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) i Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) zadeklarowały długoterminową współpracę. Zapisy porozumienia obejmują współpracę naukową oraz m.in. wspólną organizację konferencji naukowych, seminariów, wspólne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach związanych z sektorem kosmicznym, czy wsparcie eksperckie przy składaniu wniosków o granty. Umowę podpisali Rektor AGH, prof. Jerzy Lis, Prorektor ds. Współpracy AGH, prof. Rafał Wiśniowski oraz prof. Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

Reklama

Porozumienie to również szansa dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy będą mieli szansę na odbycie praktyk w Polskiej Agencji Kosmicznej. Strony planują również wspólnie aplikować o zewnętrzne fundusze na projekty naukowe i badawczo-rozwojowe.

Podpisane dziś porozumienie z Polską Agencją Kosmiczną to dla nas kluczowa współpraca, gdyż od kilku lat w AGH bardzo mocno skupiamy się na rozwoju technologii kosmicznych
prof. Jerzy Lis, Rektor AGH

Rektor w swojej wypowiedzi podkreślił wagę podpisanego porozumienia. Uczelnia ma bowiem ambitne plany badawcze, a współpraca z Agencją na pewno przysłuży się ich realizacji. Jednym z projektów realizowanym obecnie przez AGH jest budowa siedziby działającego od dwóch lat Centrum Technologii Kosmicznych AGH, którego celem jest m.in. realizacja badań i edukacja w zakresie technologii kosmicznych oraz promowanie badań kosmicznych.

Reklama
Dzięki współpracy z POLSA także nasze organizacje studenckie - m.in. AGH Space Systems czy SpaceTeam AGH - zyskają jeszcze większe możliwości rozwoju.
prof. Jerzy Lis, Rektor AGH

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, prof. Grzegorz Wrochna, zauważa, że współpraca z silnymi akademickimi ośrodkami naukowymi, zainteresowanymi rozwijaniem kompetencji w zakresie badań i innowacji, to realizacja strategii Agencji. POLSA jest aktywnym pośrednikiem pomiędzy światem nauki i biznesu, bierze udział w kontaktach zagranicznych. Monitoruje również najnowsze trendy i sprzyja edukowaniu przyszłej kadry rodzimej branży kosmicznej.

Autor. Polska Agencja Kosmiczna

Głos zabrał również prof. Tadeusz Uhl, Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych AGH. Ekspert stwierdził, że rozpoczęła się era "nowego kosmosu", która stawia przed społecznością wyzwania związane z misjami kosmicznymi oraz wprowadzenie zdobyczy technologii kosmicznych do codziennego życia. Dyrektor zauważa, że współpraca z Polską Akademią Kosmiczną jest szansą na aktywny udział w w rozwoju technologii oraz budowie polskiego potencjału kosmicznego.

Czytaj też

Oprócz władz uczelni, sektor inżynierii kosmicznej w AGH jest także z sukcesami rozwijany przez studenckie koła naukowe. Do osiągnięć można zaliczyć m. in. zwycięstwo w tegorocznego konkursu łazików marsjańskich European Rover Challenge przez zespół AGH Space Systems. Z kolei studenci z SpaceTeam AGH zajęli 2. miejsce w konkursie na budowę przenośnika księżycowego regolitu organizowanym w USA. Warty odnotowania jest również sukces członkiń koła naukowego AstroBio AGH, które wzięły udział w pierwszej w pełni żeńskiej analogowej misji kosmicznej uczestnicząc w eksperymentach związanych z produkcją żywności czy optymalizacją zużycia wody.

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!