Reklama

KOSMONAUTYKA

Konsolidacja na europejskim rynku lotów kosmicznych

  • IMAGE CREDIT: CPT. MARCEL PODHORODECKI, CHOR. ADAM ROIK
    IMAGE CREDIT: CPT. MARCEL PODHORODECKI, CHOR. ADAM ROIK
  • Wizja startu rakiety nośnej Ariane 6. Ilustracja: Airbus Defence & Space
    Wizja startu rakiety nośnej Ariane 6. Ilustracja: Airbus Defence & Space

Komisja Europejska wyraziła oficjalną zgodę na przejęcie przez konsorcjum Airbus Safran Launchers udziałów w spółce Arianespace od francuskiej agencji kosmicznej CNES. Unijna instytucja uznała tym samym, że konsolidacja postępująca na europejskim rynku lotów kosmicznych nie naruszy równowagi konkurencyjnej w branży. Stwierdzenie to zostało jednak obwarowane pewnymi warunkami, które wyznaczono do spełnienia spółce ASL przed dokonaniem akwizycji.

Zgoda Komisji Europejskiej na przejęcie spółki Arianespace, operatora rakiet kosmicznych Ariane, przez konsorcjum Airbus Safran Launchers (ASL) została wydana 20 lipca br. Unijna instytucja uznała, że transakcja wykupu udziałów nie spowoduje w tym przypadku naruszenia równowagi konkurencyjnej na rodzimym rynku. ASL, jak dotąd wiodący podmiot w pracach nad szóstą generacją rakiet Ariane, rozszerzy zatem swój zasięg oddziaływania o zaangażowanie w obsługę startów europejskich pojazdów kosmicznych.

Sama decyzja ma jednak charakter warunkowy, a jej udzielenie zostało uzależnione od zgody ASL na dopełnienie wyznaczonych przez Komisję Europejską zobowiązań. Dotyczą one przede wszystkim wprowadzenia skutecznej bariery komunikacyjnej między Arianespace a strukturami firmy Airbus, jednego z dwóch głównych partnerów zrzeszonych w ASL. Mowa tutaj o możliwości wymiany informacji zastrzeżonych i stanowiących tajemnicę gospodarczą w kontraktach realizowanych niezależnie przez obie firmy w branży produkcji instrumentów satelitarnych. Obejmuje to zarówno wiedzę Arianespace pozyskiwaną w trakcie obsługi lotów satelitów produkowanych przez zewnętrznych dostawców, jak i odwrotnie – na temat realizacji startów orbitalnych organizowanych przez innych operatorów na zlecenie Airbusa. Jednym z wprowadzonych w tym wymiarze ograniczeń ma być również uniemożliwienie transferu pracowników pomiędzy obiema spółkami.

Rakieta Ariane na stanowisku startowym. Fot. Arianespace / arianespace.com

Komisja odrzuciła przy tym jako bezzasadne wszelkie inne podejrzenia o zachwianie równowagi konkurencyjnej. Były wśród nich m.in. obawy wiązane z potencjalną dyskryminacją rakiet nośnych Vega-C w relacji do porównywalnego wariantu Ariane 6 (Ariane 6.2). Zwrócono w tym miejscu uwagę, że konkurencyjność między wskazanymi typami rakiet będzie zachowana przez wzgląd na ich komplementarność i zróżnicowanie zastosowań, a decyzyjność w zakresie wyboru poszczególnych rozwiązań będzie leżała przede wszystkim w kompetencjach Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Szerzej: Rozwój Ariane 6 zaszkodzi rakietom Vega? ESA uspokaja

Plan koncentracji kapitału w ramach konsorcjum Airbus Safran Launchers trafił do Komisji Europejskiej w styczniu 2016 roku – zawarto w nim informację o zamiarze utworzenia nowego, wspólnego przedsięwzięcia (Joint Venture) spółki Airbus Group i francuskiej firmy Safran. W komunikacie dla instytucji unijnych zaznaczono, że nowy twór dąży do przejęcia – zgodnie z zasadami rozporządzenia UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw – samodzielnej kontroli nad przedsiębiorstwami Arianespace Participation i Arianespace (łącznie zwanymi „Arianespace”). Stwierdzono, że nastąpi to w drodze wykupu udziałów należących dotąd do francuskiego ośrodka badań kosmicznych CNES (będącego w posiadaniu 34 procent ogólnej puli udziałów o wartości rzędu 150 mln EUR). Gwarantuje to ASL wejście w posiadanie około trzech czwartych kapitału zakładowego Arianespace.

Szerzej: Konsorcjum Airbus Safran Launchers pod lupą unijnych instytucji

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!