Reklama

Polska

Kownacki: Kwota jaką MON może wnieść do krajowej składki [do ESA] nie powinna przekroczyć 20 mln zł

Fot. Paweł Ziemnicki/Space24.pl
Fot. Paweł Ziemnicki/Space24.pl

Zdaniem wiceszefa MON Bartosza Kownackiego wszystkie 13 ministerstw wchodzących w skład Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Kosmicznej powinno w równym stopniu partycypować w składce wnoszonej przez Polskę do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Koordynatorem realizacji założeń Polskiej Strategii Kosmicznej i współpracy ministerstwa z PAK przy opracowaniu Krajowego Programu Kosmicznego jest Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych.

Dnia 4 lipca 2017 r. poseł Paweł Pudłowski z klubu parlamentarnego Nowoczesna skierował do Ministra Obrony Narodowej interpelację nr 14031 w sprawie stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej w kwestii partycypowania w składce na rzecz Europejskiej Agencji Kosmicznej. Parlamentarzysta stwierdził, że na zeszłorocznym posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Kosmicznej niektóre ministerstwa wyraziły opinię o potrzebie redukcji swoich składek.”

W związku z powyższym Pudłowski wystosował do ministra Antoniego Macierewicza następujące pytania:

1. Czy Ministerstwo Obrony Narodowej wycofuje się z partycypowania w składce na rzecz Europejskiej Agencji Kosmicznej?

2. Czy i w jakim zakresie MON włącza się w opracowanie Krajowego Programu Kosmicznego?

Odpowiedzi udzielił posłowi Nowoczesnej z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, dnia 27 grudnia 2017 r., wiceminister Bartosz Kownacki:

„Zgodnie z moimi wytycznymi oraz na podstawie decyzji budżetowej na rok 2017, osobą funkcyjną (koordynatorem) w sprawach dotyczących składki na rzecz Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) jest Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych.

Uwzględniając zaangażowanie polskich podmiotów naukowych i przemysłowych w realizację projektów ESA w okresie ostatnich pięciu lat, głównie w kontekście potencjału wykorzystania ich doświadczenia w procesie pozyskiwania sprzętu i usług na potrzeby Sił Zbrojnych RP, stanowisko resortu, reprezentowane przez ww. Inspektorat na forum Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Kosmicznej w Polsce (MZdsPK), wyraża przede wszystkim konieczność nałożenia obowiązku kontrybucji do krajowej składki na wszystkich interesariuszy, w tej samej wysokości – 13 ministerstw wchodzących w skład MZdsPK. Kwota jaką MON może wnieść do krajowej składki nie powinna przekroczyć 20 mln zł.

Decyzją MZdsPK, opracowanie Krajowego Programu Kosmicznego powierzono Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK), w ramach której funkcjonuje Pion ds. Obronnych. Struktura Pionu została uzupełniona etatami wojskowymi przekazanymi do Agencji przez MON w 2014 r. Krajowy Program Kosmiczny jest dokumentem wykonawczym Polskiej Strategii Kosmicznej, w której opracowanie zaangażowano ww. Inspektorat.

W konsekwencji, potrzeby resortu zostały ujęte w powyższym dokumencie, a rolę koordynatora realizacji założeń Strategii, w tym współpracy w ramach przygotowania Programu Kosmicznego, powierzono Inspektoratowi Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych.”

Źródło: sejm.gov.pl

Czytaj też: Polska składka do ESA: wzrost o 17 mln zł w 2017 r.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!