Reklama

Polska

Ministerstwo Rozwoju o wsparciu dla kosmicznego górnictwa

  • Policja cyber ochrona zabezpieczenia imprezy masowe
    Policja cyber ochrona zabezpieczenia imprezy masowe
  • Główna siedziba Ministerstwa Rozwoju, Fot. Szczebrzeszynski/Wikipedia
    Główna siedziba Ministerstwa Rozwoju, Fot. Szczebrzeszynski/Wikipedia

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 3297 wystosowaną przez posłów Kukiz’15 Pawła Skuteckiego i Pawła Szramki z Poselskiego Zespołu ds. Przemysłu Kosmicznego i Eksploracji Kosmosu w sprawie nowego prawa kosmicznego Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak wyraził poparcie dla polskich podmiotów zainteresowanych włączeniem się w projekty związaniem z kosmicznym górnictwem, które w Europie inicjuje Luksemburg.  

Wiceminister Rozwoju odpowiedzi na interpelację posłów z  Zespołu ds. Przemysłu Kosmicznego i Eksploracji Kosmosu w sprawie nowego prawa kosmicznego i wydobycia  pozaziemskich surowców naturalnych zaznaczył że Ministerstwo Rozwoju RP docenia rosnącą rolę kosmicznego górnictwa na świecie oraz monitoruje na bieżąco tendencje światowe w tym zakresie.W opinii ministerstwa w pierwszym rzędzie należy przygotować ustawę o Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych, która będzie wstępem do tworzenia prawa górnictwa kosmicznego. 

Uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Rozwoju docenia rosnącą rolę górnictwa kosmicznego na świecie oraz monitoruje na bieżąco tendencje światowe związane z potencjalnymi możliwościami eksploatowania zasobów naturalnych poza nasza planetą. W opinii Ministerstwa Rozwoju pierwszym krokiem stanowiącym przygotowanie do wprowadzenia regulacji prawnych umożliwiających prowadzenie eksploatacji ciał kosmicznych jest opracowanie i wejście w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych (dalej: ustawa o KROK).

Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

Jak informuje Adam Hamryszczak w odniesieniu do celów stworzenia tej regulacji:

Celem rejestru będzie ewidencjonowanie obiektów kosmicznych, które rozpoczynają swoją działalność w przestrzeni kosmicznej lub zmieniają właściciela w trakcie działalności kosmicznej na podmiot publiczny lub prywatny znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto informacje zawarte w rejestrze będą podstawą do uznania Rzeczpospolitej Polskiej za państwo wypuszczające i rejestrujące, a co za tym idzie odpowiedzialności Rzeczpospolitej Polskiej za ewentualne szkody wyrządzonej przez te obiekty. Ustawa będzie również regulować kwestie odpowiedzialności skarbu państwa za ewentualne szkody spowodowane prowadzeniem działalności kosmicznej.

Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

Ponadto ze względu na wstępny etap prac nad zmianą międzynarodowego prawa kosmicznego  w odniesieniu do górnictwa w kosmosie oraz brak opracowania, które by określało dokładny potencjał jaki daję pozyskiwanie surowców poza Ziemią Ministerstwo uważa, że aktualne regulacje prawne dotyczące polityki kosmicznej są wystarczające.

Co ważne Ministerstwo Rozwoju wyraziło poparcie dla polskich firm posiadających potencjał w zakresie kosmicznego górnictwa oraz dla ich działań zmierzające do włączenia się w luksemburską inicjatywę- „Zasobów Przestrzeni”, której celem jest m.in. zmiana prawa międzynarodowego w celu ułatwienia eksploatacji surowców pozaziemskich. 

Ministerstwo Rozwoju pozostaje w kontakcie z polskimi podmiotami posiadającymi potencjał w zakresie górnictwa kosmicznego oraz wspiera ich starania dotyczące włączenia się w inicjatywę zainicjowaną przez rząd Luksemburga w odniesieniu do zmiany prawa międzynarodowego w ten sposób, aby dawało ono możliwość nabywania prawa własności do surowców naturalnych asteroid. Rząd Luksemburga zaprosił inne kraje do tworzenia międzynarodowej ramy technologicznej i biznesowej na rzecz gospodarczego wykorzystania zasobów z asteroidów.

Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

Jednocześnie rozwój przez polskie firmy kompetencji przydatnych do kosmicznego górnictwa takich jak robotyka lub systemy autonomiczne ma zostać uwzględniony w tworzonej przez Ministerstwo Rozwoju strategii sektora kosmicznego. 

Ponadto, Ambasada Polski w Luksemburgu wspiera obecnie podejmowane przez środowisko związane z górnictwem kosmicznym inicjatywy w tym zakresie. Uprzejmie informuję, iż polskie firmy i jednostki naukowe z branży kosmicznej posiadają kompetencje w zakresie górnictwa kosmicznego. Aktualnie dostępne technologie nie umożliwiają jeszcze rozwinięcia kompletnego procesu wydobycia i transportu zasobów, a jedynie skupiają się na ich mapowaniu i próbkowaniu. Kompetencje te z biegiem czasu powinny jednak być wzmacniane, miedzy innymi poprzez uczestnictwo Polski w programach opcjonalnych ESA umożliwiających udoskonalanie już istniejących i rozwijanie nowych technologii np. z zakresu robotyki czy systemów autonomicznych. Planowane jest, aby te tematy stanowiły jeden z elementów tworzonej strategii sektora kosmicznego.

Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

Pełna treść "Odpowiedzi na interpelację nr 3297 w sprawie przyjęcia przez Polskę nowego prawa kosmicznego" znajduje się na stronie Sejmu RP pod linkiem

Czytaj więcej: "Dolina Krzemowa zasobów kosmicznych" w Luksemburgu?

Piotr Boroń

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!