Reklama

PRZEMYSŁ KOSMICZNY

MSPO 2016: SENER Polska prezentuje komponenty misji kosmicznych

  • Fot.  Exatel
    Fot. Exatel

Firma SENER Polska była jednym z przedstawicieli sektora kosmicznego na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego 2016 w Kielcach. Ekspozycja umożliwiła wgląd w aktualnie tworzone produkty i realizowane projekty spółki, na czele z powstającymi komponentami misji ExoMars, Proba-3 i e.Deorbit. Zwracano przy tym uwagę na ich rodzime pochodzenie i znaczenie dla rozwoju polskiej branży kosmicznej.

Centralnym punktem ekspozycji SENER Polska w trakcie MSPO 2016 była prezentacja produktów tworzonych na potrzeby międzynarodowych misji kosmicznych. Wśród nich znalazły się powstające w Polsce komponenty takich projektów, jak ExoMars, Proba-3 i e.Deorbit. Zaprezentowano m.in. model mechaniczno-elektrycznego połączenia transmisyjnego między zrobotyzowanym łazikiem marsjańskim a lądownikiem misji ExoMars, której kolejna faza rozpocznie się w 2020 roku. Na jej potrzeby polski oddział firmy SENER tworzy „pępowinę”, której zadaniem będzie przekazanie zasilania z lądownika do robota podczas procedury jego uruchamiania, zaraz po wylądowaniu na Marsie. Końcowym wynikiem zaangażowania polskich inżynierów mają być dwa niezależne egzemplarze mechanizmu łączącego bezzałogowy łazik marsjański ze statkiem transportowym – główny i zapasowy.

Czytaj też: Dyrektor generalna SENER Polska – „sektor kosmiczny to branża fair play”.

Polski wkład w projektach realizowanych przez SENER wyeksponowano również na innych przykładach. W zleceniu dotyczącym misji Proba-3 firma SENER Polska opracowuje mechanizm rozkładania panelu słonecznego (Solar Array Deployment Mechanism, SADM) dla satelity koronografu oraz strukturę mocowania instrumentów optycznych (Optical Bench Assembly – OBA). Misja E.Deorbit z kolei angażuje spółkę w opracowanie mechanicznego instrumentu przechwytującego, zdolnego do wsparcia deorbitacji niesprawnego satelity EnviSat.

Czytaj więcej: Nowy Serwis Specjalny MSPO.Defence24.pl - Najnowsze informacje i analizy z Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Zapraszamy!

Sener Polska prowadzi działalność w sektorze aerokosmicznym od 2010 roku. Głównym punktem zainteresowania spółki w tym wymiarze jest inżynieria mechaniczna, z naciskiem na produkcję mechanizmów przytwierdzania i rozkładania aparatur oraz integrację struktury pojazdów kosmicznych. Polski oddział firmy SENER prowadzi również aktywność pokrewną w zakresie dostaw mechanicznych naziemnych urządzeń wspomagających proces integracji i montażu instrumentów kosmicznych (Mechanical Ground Support Equipment, MGSE) oraz wytwarzania systemów nawigacji i sterowania. Poza autorskimi pomysłami, SENER Polska wykorzystuje w swojej działalności również technologie transferowane z zagranicznego oddziału firmy znajdującego się w Hiszpanii.

Firma wyróżnia pięć głównych kategorii swojej działalności produkcyjnej na polu inżynierii kosmicznej: komponenty  oraz  systemy  elektromechaniczne; systemy sterowania,  nawigacji  i  kontroli  (GNC/AOCS); systemy  optyczne;  mikrograwitacja i systemy  podtrzymywania życia oraz teleskopy astronomiczne. Zebrany dotąd kapitał osiągnięć i doświadczeń firmy SENER w tym zakresie to blisko 270 dostarczonych urządzeń i systemów, zainstalowanych w satelitach i statkach kosmicznych NASA, ESA, JAXA i Roscomos.

SENER w dalszym ciągu podejmuje współpracę z najważniejszymi międzynarodowymi instytucjami branżowymi. Uczestniczy przede wszystkim w kluczowych programach eksploracji kosmosu Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jedną z takich aktualnych inicjatyw jest program “ESA Incentive Scheme”, wspierający budowanie potencjału wytwórczego branży kosmicznej w Polsce. SENER realizuje trzy osobne projekty w tym programie.

Czytaj też: Kosmiczna "pępowina" łazika marsjańskiego powstaje nad Wisłą.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!