Reklama

NAUKA I EDUKACJA

Dane satelitarne w służbie administracji - oferta szkoleń w projekcie Sat4Envi

Fot. Sat4Envi/Polska Agencja Kosmiczna [polsa.gov.pl]
Fot. Sat4Envi/Polska Agencja Kosmiczna [polsa.gov.pl]

Polska Agencja Kosmiczna zaprasza pracowników administracji publicznej (różnych specjalizacji) do udziału w szkoleniach z zakresu wykorzystania danych satelitarnych w działalności urzędowo-administracyjnej.

Celem inicjatywy - realizowanej w ramach projektu Sat4Envi - jest budowanie świadomości korzyści płynących ze stosowania danych satelitarnych, poszerzenie wiedzy i zwiększenie kompetencji pracowników administracji publicznej w różnych obszarach zainteresowania - gospodarowania przestrzenią, zasobami wodnymi i leśnymi, a także ochroną ludności i dóbr materialnych przed zagrożeniami naturalnymi oraz efektywnego użytkowania przestrzeni rolniczej i innych.

Najbliższe terminy przewidzianych szkoleń przypadną na 26 lutego i 11 marca 2020 roku - miejscem ich realizacji będzie Warszawa. W ofercie są szkolenia jedno- i dwudniowe. Jednodniowe są przeznaczone do kadry kierowniczej, natomiast dwudniowe przewidziano dla specjalistów związanych z zadaniami administracji publicznej w danym obszarze tematycznym.

Trwa już elektroniczna rejestracja - zarówno na szkolenia ramowe, jak i specjalistyczne. Formularze rejestracyjne zostały zamieszczone na stronie internetowej Polskiej Agencji Kosmicznej.

Jak podkreśla się w komunikacie PAK, dostęp do wiarygodnej i aktualnej informacji o otaczającej przestrzeni zyskuje szczególne znaczenie wobec współczesnych wyzwań społecznych i zagrożeń ekologicznych. "Współczesne technologie satelitarne dostarczają skutecznych narzędzi służących pozyskiwaniu danych niezbędnych do monitorowania zjawisk i zarządzania przestrzenią" - czytamy na stronie agencji.

Polska Agencja Kosmiczna w ramach projektu Sat4Envi, podjęła prace mające na celu opracowanie i wdrożenie programu wsparcia administracji publicznej w wykorzystywaniu danych satelitarnych poprzez opracowanie programów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń dla administracji publicznej oraz instytucji wykonujących zadania publiczne. Celem działań Agencji jest zwiększenie świadomości użyteczności danych satelitarnych w realizacji zadań publicznych. Uczestnicy szkoleń nabędą kompetencje w zakresie metod pozyskiwania danych satelitarnych i dostępu do nich, opracowania i analizy pozyskanych danych oraz możliwości zastosowania ich w codziennej pracy.

Celem Sat4Envi jest budowa kompleksowego systemu pozwalającego na powszechne, łatwe korzystanie z cyfrowej informacji satelitarnej w oparciu o istniejące i modernizowane zasoby Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB), Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN), Polskiej Agencji Kosmicznej i Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH (Cyfronet).

System zapewni możliwość ciągłego gromadzenia i przetwarzania danych satelitarnych, a także ich udostępniania do celów naukowych, strategicznych oraz zwiększania bezpieczeństwa państwa. System informatyczny zapewni też stały dostęp do zobrazowań satelitarnych, między innymi pochodzących z satelitów Sentinel -1, -2 i -3 oraz innych satelitów środowiskowych i meteorologicznych.

Projekt  „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)” współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!