Reklama

NAUKA I EDUKACJA

Konkurs na "najbardziej klimatyczne" zobrazowania Ziemi. Ogłoszono zwycięzców

Masowy zakwit sinic w Morzu Bałtyckim (propozycja konkursowa: Magdalena Łągiewska). Fot. Copernicus Sentinel Data
Masowy zakwit sinic w Morzu Bałtyckim (propozycja konkursowa: Magdalena Łągiewska). Fot. Copernicus Sentinel Data

Listę laureatów zakończonej niedawno II edycji międzynarodowego konkursu „Seize the beauty of our planet” zdominowały nazwiska uczestników z Polski. Internauci oraz jury, w którego skład weszli m.in. przedstawiciele czołowych instytucji i agencji kosmicznych w Europie, za najbardziej interesujące zobrazowanie powierzchni naszej planety uznali kadr przedstawiający kurczącą się pokrywę lodową pomiędzy wyspą King Christian a wyspą Devon w Archipelagu Arktycznym Kanady. Zobrazowanie zgłosił do konkursu polski obywatel, Jarosław Bajer. Nie był to przy tym jedyny Polak w czołowym zestawieniu.

Tegoroczna edycja konkursu organizowanego przez CloudFerro, polskiego dostawcę usług chmurowych i platform dostępu do danych satelitarnych, przebiegała pod hasłem: „Together for Green Earth!” (pol. „Razem dla zielonej Ziemi!”). Zgłoszenia konkursowe, na które internauci oddawali głosy, przedstawiały realne problemy klimatyczne naszej planety. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na zachodzące zmiany z tym związane oraz zjawiska, które są ich następstwem np. pożary, powodzie, susze, topniejące lodowce na Grenlandii czy zmniejszające się zalesienie Puszczy Amazońskiej.

Jarosław Bajer, zwycięzca konkursu, w okolicznościowym komentarzu stwierdził, że analiza danych satelitarnych jest bardzo ważnym elementem badania zmian klimatycznych. "Możemy systematycznie otrzymywać dane optyczne, radarowe, meteorologiczne dla miejsc szczególnie ważnych, takich jak oceany, lasy, lodowce. Dzięki usprawnieniom, które wprowadzają satelity, takim jak komunikacja i nawigacja, możemy znacznie zoptymalizować transport towarów oraz czas ich podróży, co przekłada się na ograniczenie emisji szkodliwych spalin" - podkreślił.

Jarosław Bajer styka się z danymi satelitarnymi codziennie - jako członek zespołu Earth Observation, który pracuje nad systemem integrującym dane satelitarne z danymi pochodzącymi z innych źródeł, w celu wykrywania i monitorowania przeszkód lotniczych. Jak wspomina, jego pomysł na zdjęcie zrodził się całkiem szybko. "Rosnąca temperatura na całej Ziemi powoduje topnienie mas lodu, co dla mnie zawsze było widocznym i najbardziej uderzającym efektem zmian klimatycznych. Z tego powodu wybrałem region archipelagu arktycznego" - uzasadnił.

image
Zwycięskie zobrazowanie w II edycji konkursu „Seize the beauty of our planet” (propozycja: Jarosław Bajer). Fot. Copernicus Sentinel Data

"Oczko" niżej od zwycięskiej propozycji konkursowej Jarosława Bajera ujęto zobrazowanie przesłane przez kolejnego Polaka - Marka Grybosia. W tym przypadku wyróżnienie dotyczyło zobrazowania przedstawiającego ujście rzeki Betsiboka na Madagaskarze. Trzecie miejsce zajęła natomiast propozycja z Indii (autor: Chancy Shah), ukazująca rezerwuary solne i ich wpływ na okoliczne środowisko w regionie Kaććh - okręgu administracyjnym w indyjskim stanie Gudźarat.

image
Zobrazowanie nagrodzone w II edycji konkursu „Seize the beauty of our planet” (propozycja: Marek Gryboś). Fot. Copernicus Sentinel Data

Konkurs promuje zastosowanie danych satelitarnych europejskiego Programu Obserwacji Ziemi "Copernicus" do badań nad zmianami klimatycznymi. Specjaliści nie od dziś podkreślają, że z kosmosu dokładniej widać zachodzące procesy, a dane z orbity okołoziemskiej dają bardzo duże możliwości analizy zaistniałych zjawisk. "Zdjęcia satelitarne pozwalają nam spojrzeć na nasza planetę z zupełnie innej, dużo szerszej perspektywy. Dzięki temu naukowcy, w tym także klimatolodzy, mogą bardziej wnikliwie analizować procesy zachodzące na Ziemi i w atmosferze ziemskiej" - wskazała w tym kontekście dr hab. Agnieszka Wypych z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. "Zbierane każdego dnia dane satelitarne stanowią istotne źródło informacji m.in. o występowaniu pogodowych zdarzeń ekstremalnych, potwierdzając tym samym, że zmieniające się warunki klimatyczne wymagają od nas szybkich i rozważnych działań, które pozwolą przyszłym pokoleniom lepiej dbać o naszą planetę" - dodała.

Satelitarne zdjęcia Ziemi mogły być pozyskiwane przez uczestników konkursu na europejskich platformach DIAS (Data and Information Access Services), takich jak CREODIAS i WEkEO, lub na niemieckiej CODE-DE, których dostawcą i operatorem jest polskie CloudFerro. Każdego dnia trafia na nie ok. 25 terabajtów zdjęć z satelitów w ramach europejskiego programu obserwacji Ziemi Copernicus. Dzięki takim projektom możliwy jest bezpłatny dostęp do zobrazowań satelitarnych oraz narzędzi do ich przetwarzania. Użytkownicy nie muszą pobierać danych satelitarnych na swój komputer, nie muszą posiadać własnej rozbudowanej infrastruktury IT – przetwarzanie danych mogą wykonać w chmurze, bezpośrednio na platformie.

image
Kadr doceniony trzecim miejscem w II edycji konkursu „Seize the beauty of our planet” (propozycja: Chancy Shah). Fot. Copernicus Sentinel Data

W konkursie udział wzięły osoby z całego świata. Zgłoszenia napływały m.in. z Kanady, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Polski a nawet z odległych Indii czy Filipin. "Otrzymaliśmy wiele poruszających zdjęć. Cieszy nas duże zainteresowanie tematyką konkursu, zmiany klimatyczne celnie uchwycono na zdjęciach satelitarnych" - wskazała Joanna Małaśnicka z CloudFerro. "Uczestnicy konkursu, dzięki swoim pracom, z pewnością przyczynią się do zwiększenia świadomości społecznej w zakresie skali niekorzystnych procesów zachodzących na Ziemi oraz konieczności natychmiastowego im przeciwdziałania" - podkreśliła dalej.

Spośród nadesłanych propozycji konkursowych, wyłoniono 13 uznanych za najlepiej obrazujące postęp zmian w środowisku naturalnym Ziemi. W pierwszej kolejności głosowali internauci (w drodze otwartego głosowania online), którzy wybrali zwycięzców pierwszych siedmiu miejsc. Następnie swoje głosy oddało jury złożone z przedstawicieli: Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA), Niemieckiej Agencji Kosmicznej (DLR) oraz organizatora, czyli firmy CloudFerro. Zwycięskie zdjęcia staną się niebawem częścią kalendarza na 2022 rok.

Komplet nagrodzonych prac można obejrzeć na stronie konkursu.

Źródło: CloudFerro

Reklama

Komentarze

    Reklama