Reklama

NAUKA I EDUKACJA

POLSA podpisała porozumienie o współpracy z WAT

Autor. Wojskowa Akademia Techniczna

Wojskowa Akademia Techniczna oraz Polska Agencja Kosmiczna poinformowały o rozpoczęciu współpracy w zakresie praktyk dla studentów. Organizacja praktyk i aktywizacja zawodowa studentów to główne założenie podpisanego 1 grudnia 2022 r. porozumienia o współpracy.

Reklama

Zgodnie z ustaleniami, strony będą wzajemnie dostarczały i udostępniały informacje o stażach, praktykach lub pracy. Polska Agencja Kosmiczna zobowiązała się do przekazywania wiadomości o dostępnych ofertach związanych z rozwojem kariery zawodowej oraz corocznie, w miarę możliwości, przedstawi aktualne stanowiska na praktyki. Zadaniem Wojskowej Akademii Technicznej jest natomiast rozpowszechnienie tych informacji wśród studentów.

Reklama
Wojskowa Akademia Techniczna sukcesywnie rozwija i realizuje strategiczne założenia w obszarze wspierania przyszłych karier zawodowych swoich studentów, dlatego współpraca z POLSĄ jest szczególnie istotna z uwagi na wspólny cel, którym jest rozwój nauki i badań oraz dostosowanie kształcenia studentów do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.
Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak
Reklama
Autor. Wojskowa Akademia Techniczna

Czytaj też

Rektor-Komendant WAT zwraca uwagę na wagę podpisanego porozumienia, które rozwinie karierę zawodową studentów i zaowocuje nie tylko współpracą w ramach realizacji projektów inżynieryjnych czy magisterskich, ale stanie się również zachętą do realizacji doktoratów wdrożeniowych w Szkole Doktorskiej WAT. Uczelnia prowadzi również specjalistyczne kierunki związane z nowymi technologiami kosmicznymi i satelitarnymi realizowane w szczególności w Instytucie Optoelektroniki oraz na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, przygotowujące absolwentów do pracy.

Potencjał polskiego sektora kosmicznego to w dużej mierze zasługa dobrze wyszkolonej kadry, gruntownie wykształconej na polskich renomowanych uczelniach. Kolejnym krokiem do zdobycia doświadczenia zawodowego jest aktywność w kołach naukowych czego najlepszym przykładem są wspierani przez POLSA przedstawiciele Rady Studentów przy Prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej. Natomiast początek rzeczywistej drogi zawodowej na rynku pracy stanowią z pewnością praktyki i staże dlatego wraz z WAT będziemy promować takie możliwości
prof. Grzegorz Wrochna, prezes POLSA
Autor. Wojskowa Akademia Techniczna

Porozumienie uwzględnia również współorganizację i promocję seminariów, spotkań lub wykładów oraz możliwość uczestniczenia w tych przedsięwzięciach.

Źródło: Wojskowa Akademia Techniczna/Polska Agencja Kosmiczna

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!