Reklama

NAUKA I EDUKACJA

Robotyka kosmiczna i śledzenie satelitów w projektach Politechniki Poznańskiej

Ilustracja: ESA-P. Carril [esa.int]
Ilustracja: ESA-P. Carril [esa.int]

Na Politechnice Poznańskiej będą realizowane nowe sektorowe projekty badawczo-rozwojowe, wsparte kwotą ponad 19 mln PLN unijnego dofinansowania. Ich przebieg dotyczyć będzie m.in. segmentu obserwacji, nadzoru i śledzenia obiektów satelitarnych, robotyki kosmicznej, a także wykorzystania sztucznej inteligencji w analizie danych.

Umowę na dofinasowanie czterech projektów badawczych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) podpisał w ubiegłym tygodniu w Poznaniu marszałek województwa wielkopolskiego, Marek Woźniak - wraz z rektorem Politechniki Poznańskiej prof. dr. hab. inż. Teofilem Jesionowskim. W ten sposób na realizację inicjatyw zatwierdzono ponad 19 mln PLN dofinansowania, które Politechnika Poznańska wykorzystać ma w realizacji m.in. projekty dotyczące sfery kosmicznej, w tym projektów o nazwie „AEROSFERA 2.0. Stanowisko obserwacji, nadzoru i śledzenia obiektów satelitarnych Politechniki Poznańskiej (SONSOS)” oraz „Ośrodek Testowania Robotów Kosmicznych (OTRK)”. Jeden z projektów poświęcony będzie także wykorzystaniu sztucznej inteligencji w analizie i modelowaniu dużych zbiorów danych medycznych oraz w diagnostyce i terapeutyce medycznej.

„To wydarzenie bez precedensu, bo nigdy się nie zdarzyło, byśmy w jednym czasie podpisywali cztery umowy z jednym beneficjentem o znaczącej wartości - 19 mln zł dofinansowania, a sama wartość projektów jest dużo większa” – podkreślił w okolicznościowej wypowiedzi marszałek Woźniak. Dodał, że projekty realizowane będą w większości na terenie lotniska w Kąkolewie, które uczelnia pozyskała z zasobów powojskowych.

Wśród tych projektów trzy dotyczą właśnie Kąkolewa i wysoko zaawansowanych technologii, które "sięgają kosmosu". Natomiast jeden z nich dotyczy przetwarzania danych medycznych; to projekt, który będzie realizowany w kampusie Politechniki w Poznaniu – też wysoce technologiczne zaawansowany, jak wszystkie z tych projektów.

Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego

Rektor Politechniki Poznańskiej wskazał z kolei, że projekty, które będę realizowane dzięki dofinansowaniu, mają charakter stosowany, rozwojowy i mają wprowadzać nowe rozwiązania, innowacje i konkurencyjność do gospodarki. „Są trochę nakierowane na efekt gospodarczy, albo właściwie całkowicie na efekt komercjalizacji, ale przy okazji włączamy do tego procesu również doktorantów i pracowników uczelni” – stwierdził. Rektor zaznaczył przy tym, że uczelnie wyższe – w tym poznańska Politechnika – odpowiadają za kształcenie przyszłych elit, które mogą wprowadzać do gospodarki innowacje i rozwijać zaawansowane technologie.

Na projekty i programy naukowe, a co za tym idzie rozwój jednostek naukowych, Unia Europejska w minionej perspektywie finansowej przeznaczyła miliardy euro. Z tej puli zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał blisko 125 mln PLN unijnego dofinansowania - z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na działania z obszaru wsparcia infrastruktury B+R w sektorze nauki. Beneficjenci tych środków, którymi są wielkopolskie uczelnie, zrealizują projekty o łącznej wartości prawie 225 mln PLN.

Źródło: Politechnika Poznańska/PAP


image
Reklama

 

Komentarze