Reklama

NAUKA I EDUKACJA

Polish Space Fellowship Program. Rusza VII edycja konkursu stażowego

Autor. Agencja Rozwoju Przemysłu

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego uruchomiły niedawno VII edycję konkursu „Polish Space Fellowship Program” (dawniej: „Rozwój kadr sektora kosmicznego”). Laureaci otrzymają możliwość realizacji staży w firmach i instytucjach badawczo-rozwojowych sektora kosmicznego. Program skierowany jest głównie do absolwentów studiów technicznych (choć nie tylko) oraz młodych naukowców. Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa uczestniczy w programie jako jednostka przyjmująca na staż.

Reklama

Celem konkursu jest kształcenie i rozwój młodej kadry w sektorze kosmicznym oraz wsparcie transferu wiedzy pomiędzy uczelniami a firmami sektora kosmicznego. Jak dotąd zakończono już pierwszy etap konkursu dotyczący naboru samych firm i ośrodków rozwojowych oferujących staże dla przyszłych laureatów. Zakwalifikowanych zostało 19 firm działających w sektorze kosmicznym (wszystkie przynależą do Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego) - są to kolejno: Absiskey Polska Sp. z o.o. (dawniej Kapitech), Astronika Sp. z o.o., BitbyBit Sp. z o.o., Blue Dot Solutions, Creotech Instruments S.A., InphoTech, ITTI Sp. z o.o., KP Labs Sp. z o.o., Łukasiewicz-ILOT, N7Space Sp. z o.o., OPEGIEKA Sp. z o.o., PIAP Space Sp. z o.o., Progresja Space Sp. z o.o., Scanway Sp. z o.o., SENER Sp. z o.o., Sybilla Technologies Sp. z o.o., Syderal Polska Sp. z o.o., ŚCNTPL Sp. z o.o., Wiran Sp. z o.o.

Reklama

Drugi etap konkursu skierowany jest do: studentów ostatniego roku swoich kierunków, absolwentów z tytułem magistra, inżynierów lub magistrów inżynierów, a także osób z otwartym przewodem doktorskim i młodych naukowców z tytułem magistra, inżyniera (także magistra inżyniera) bądź doktorów nauk technicznych, społecznych lub ekonomicznych, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Nabór w tej fazie rozpoczęto 21 marca - zakończy się 30 kwietnia 2022 roku.

Czytaj też

Nagrodami w VII edycji Konkursu o Staż – „Polish Space Fellowship Program” są pięciomiesięczne staże w firmach, instytutach badawczych sektora kosmicznego w Polsce. Przyszły stażysta będzie zatrudniony na umowę zlecenie przy wynagrodzeniu od 4 do 5 tys. zł brutto. Według oceny organizatorów, 80% laureatów poprzednich edycji konkursu znalazło stałe zatrudnienie w firmach, w których wcześniej odbywało staż.

Reklama

Z kolei w komunikacie Łukasiewicz-ILOT dotyczącym oferty stażowej czytamy, że laureaci będą pracować w zespole Centrum Technologii Kosmicznych, realizującym szereg projektów badawczo-rozwojowych dla m.in. dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Agencji Obrony, Komisji Europejskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zagłębiając się dalej w ogłoszenie zauważamy listę zadań, jakie będą stały przed stażystami - m.in. z zakresu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych pod kątem: komponentów i podsystemów rakietowych, systemów napędowych zaplecza do realizacji testów napędów i rakiet, urządzeń mechanicznych, mechatronicznych oraz pirotechnicznych. Stażyści będą również zaangażowani w rozwój projektów (od pomysłu do realizacji), wyszczególniając: pracę z systemami CAD/CAE, wykonywanie obliczeń wspierających procesy projektowania, dobór materiałów oraz technologii wytwarzania, tworzenie dokumentacji technicznej, integrację prototypów i demonstratorów technologii, udział w kampaniach testowych systemów kosmicznych oraz w przeglądach projektów.

Zainteresowani udziałem w konkursie mogą zgłaszać swoje Curriculum Vitae (CV), wraz ze wskazaniem preferowanych miejsc odbywania stażu, na adres e-mail Biura Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego: [email protected], do 30 kwietnia 2022 roku. Organizatorzy proszą o wpisywanie w temacie wiadomości formuły "KONKURS O STAŻ", natomiast w tytule CV - imienia i nazwiska osoby wraz z nazwą wybranego podmiotu z dopiskiem "Konkurs o Staż".

Wszystkie niezbędne dokumenty konkursowe znajdują się na stronie internetowej Konkursu .

Czytaj też

Reklama

Komentarze

    Reklama