Reklama

Polska

Negatywne wyniki kontroli NIK w Polskiej Agencji Kosmicznej na posiedzeniu Sejmu

Główna siedziba NIK, fot. nik.gov.pl/wikipedia
Główna siedziba NIK, fot. nik.gov.pl/wikipedia

W dniach 18-20 lipca br. Sejm przystąpił do obrad nad przyjęciem sprawozdania komisji finansów publicznych w sprawie wykonania budżetu państwa za 2016 rok. Dokument obejmuje również zakres ubiegłorocznej działalności Polskiej Agencji Kosmicznej, która została wcześniej negatywnie oceniona przez Najwyższą Izbę Kontroli. Zastrzeżenia z raportu NIK względem PAK przełożyły się na negatywną opinię wystawioną Agencji przez Sejmową Komisję Gospodarki i Rozwoju.

Doniesienia o zastrzeżeniach Najwyższej Izby Kontroli pod adresem Polskiej Agencji Kosmicznej w kontekście jej działalności realizowanej w 2016 roku pojawiły się jeszcze w czerwcu br., zyskując niebawem potwierdzenie ze strony prezesa NIK, Krzysztofa Kwiatkowskiego. "Negatywnie oceniliśmy funkcjonowanie Polskiej Agencji Kosmicznej. Przekroczono plan wydatków, z pominięciem Prawa Zamówień Publicznych nabywano bilety lotnicze na podróże krajowe i zagraniczne, nie weryfikowano wykonywanej pracy i analiz przez ekspertów zewnętrznych” - przyznał PAP prezes Kwiatkowski w wypowiedzi z 22 czerwca 2017 roku.

Prezes NIK jednocześnie zastrzegł, że zgodnie z przyjętą procedurą szczegółowe informacje zostaną przez niego ujawnione dopiero podczas planowanego na połowę lipca wystąpienia w Sejmie. Stanowi ono część obrad nad sprawozdaniem poświęconym sprawie wykonania budżetu państwa.

Na wskazany moment zapowiedziano zatem pełne omówienie wniosków pokontrolnych dotyczących działalności Polskiej Agencji Kosmicznej. Na krótko przed dniem wystąpienia prezesa NIK, do wglądu w zasobach internetowych Sejmu udostępniono także treść ogólnego, liczącego prawie 500 stron Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku. W dokumencie tym poświęcono sprawie PAK jedno ogólne stwierdzenie, potwierdzające negatywny charakter wniosków z przeprowadzonej kontroli.

W bazie internetowej Sejmu opublikowano również opinię Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju uchwaloną w dnu 21 czerwca br., w której także wystawiono negatywną ocenę PAK za działalność realizowaną w 2016 roku. Powołano się przy tym na ustalenia pokontrolne NIK.

W uzasadnieniu opinii opisano nieco szerzej zakres nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli NIK. Jak wskazano, zastrzeżenia dotyczyły m.in. wydatków w kwocie 704 tys. zł, co miało stanowić 8,6 procent ogólnej puli budżetu PAK. Nieprawidłowości miały również dotyczyć udzielania zamówień publicznych na zakup biletów lotniczych o łącznej wartości 205,9 tys. zł netto z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych oraz braku mechanizmów kontrolnych zapewniających rozdzielenie obowiązków w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych (na kwotę 341, 9 tys. zł).

Czytaj też: Kontrole w Polskiej Agencji Kosmicznej. "Konieczne systemowe zmiany" [ANALIZA]

W przedmiotowej opinii Komisja zauważa również, powołując się na NIK, że w 2016 roku Agencja jedynie w ograniczonym zakresie zrealizowała zadania określone w ustawie o PAK. Podkreślono również, że faktyczna struktura organizacyjna Agencji była niezgodna ze strukturą wewnętrzną, która została określona w statucie PAK.

W odpowiedzi na przedstawiane zarzuty rzecznik PAK Urszula Szwed-Strych zastrzegła, że raport NIK dotyczy wyłącznie roku 2016 i nie odpowiada bieżącej sytuacji w agencji. Wynika to z tego, że w międzyczasie miały zostać przyjęte odpowiednie rekomendacje NIK, które zostały przekazane po przeprowadzonej kontroli. Wskazano przy tym, że nieprawidłowości zaistniałe w 2016 roku stanowiły skutek organizacyjnego natłoku zadań i problemów fazy wstępnej w pierwszym pełnym roku działalności Polskiej Agencji Kosmicznej.

Jak informowała Space24 rzecznik agencji za działania naprawcze odpowiada obecnie pułkownik Piotr Suszyński, który po dymisji prof. Banaszkiewicza przejął kierownictwo nad Agencją. Jednym z dowodów skuteczności podjętych reform ma być wydanie pozytywnej oceny przez NIK sprawozdania PAK z wykonania planu finansowego w 4. kwartale 2016 r

Czytaj też: Siedziba w Warszawie i nadzór Ministerstwa Rozwoju. Propozycje zmian w PAK [KOMENTARZ]

PAP/MK

 

 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!