Reklama

Komunikacja

W oczekiwaniu na GovSatCom. Wyniki ankiety PAK dotyczącej łączności satelitarnej

Ilustracja: Europejska Agencja Obrony via YouTube
Ilustracja: Europejska Agencja Obrony via YouTube

Celem ankiety przeprowadzonej na przełomie lutego i marca 2019 r. przez Polską Agencję Kosmiczną (PAK) było wstępne określenie możliwości i potrzeb polskiego rynku w zakresie łączności satelitarnej. Wzięło w niej udział 97 respondentów – 56 reprezentantów potencjalnych użytkowników końcowych systemu łączności satelitarnej oraz 41 przedstawicieli dostawców technologii z tego obszaru. Badanie zostało zrealizowane w ramach wstępnych prac przygotowawczych związanych z zainteresowaniem Polski dołączeniem do europejskiego programu GovSatCom (ang. Governmental Satellite Communications – Rządowa Komunikacja Satelitarna).

Analiza odpowiedzi ankietowych udzielonych przez przedstawicieli potencjalnych użytkowników końcowych systemu wskazała m.in., że 30 organizacji wykorzystuje technologie komunikacji satelitarnej. Ten rodzaj komunikacji ma największe znaczenie dla ankietowanych z organizacji odpowiadających za szeroko rozumiane bezpieczeństwo (m.in.: siły zbrojne, służba więzienna, porty lotnicze, Państwowa Straż Pożarna, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe). Głównymi barierami w korzystaniu z systemów łączności satelitarnej przez potencjalnych użytkowników końcowych z sektora administracji i obronności są koszty związane z zakupem urządzeń i dzierżawą pasma oraz brak świadomości i wiedzy na temat zasad i korzyści wynikających z wykorzystania takich systemów.

Z odpowiedzi ankietowych wynika, że 24 podmioty operujące w Polsce posiadają kompetencje związane z budową elementów dla satelitów telekomunikacyjnych. Potencjał ten dotyczy takich zagadnień, jak m.in.:

  • budowa elementów dla potrzeb komunikacji optycznej i radiowej oraz zapewnienie bezpiecznej komunikacji,
  • budowa naziemnych stacji satelitarnych,
  • budowa komputerów pokładowych,
  • software, np. system kontroli misji,
  • integracja systemów satelitarnych z systemami naziemnymi,
  • usługi związane z VSAT i telefonią satelitarną.

37 organizacji deklaruje, że jest zainteresowana udziałem w przedsięwzięciach realizowanych w ramach europejskiego rynku łączności satelitarnej.
Wyniki badania ankietowego zostały zaprezentowane na spotkaniu, które odbyło się 28 marca 2019 r. w warszawskim oddziale PAK. Przedstawiciele agencji przekazali na nim również informacje na temat projektów i działań Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej dotyczących stworzenia europejskiego systemu łączności satelitarnej.

Europejski program GovSatCom

Celem programu GovSatCom jest stworzenie niezawodnej, bezpiecznej i efektywnej kosztowo usługi rządowej łączności satelitarnej dla instytucji krajów członkowskich Unii Europejskiej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, zarządzenie kryzysowe, infrastrukturę krytyczną oraz nadzór m.in. nad granicami państw. Jego realizacja ma umożliwić krajom wspólnoty UE po 2021 r. wymianę informacji z większym poziomem bezpieczeństwa niż obecnie oferowanym przez komercyjne systemy satelitarne. GovSatCom jest czwartym programem Unii Europejskiej ukierunkowanym na działalność w przestrzeni kosmicznej, obok funkcjonujących programów operacyjnych Galileo, Copernicus i EU SST. Działania związane z uruchomieniem programu prowadzi Komisja Europejska, Europejska Agencja Obrony i Europejska Agencja Kosmiczna.

Komisja Europejska ocenia, iż koszty programu w fazie operacyjnej będą wynosiły od 100 do 150 mln euro rocznie budżetu UE. Program GovSatCom stanowi dla polskiej administracji szansę na wykorzystanie wspólnotowej łączności satelitarnej m.in. do celów bezpieczeństwa i obronności, ale również okazję dla krajowych podmiotów do włączenia się w realizację międzynarodowych projektów z zakresu łączności satelitarnej.

Przystąpienie do programu EU GovSatCom jednym z projektów Krajowego Programu Kosmicznego na lata 2019-2021

Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w pierwszym kwartale 2019 r. pomogą Polskiej Agencji Kosmicznej lepiej zrozumieć potrzeby oraz możliwości krajowego rynku związane z łącznością satelitarną. Realizacja badania jest jednym z działań podjętych przez PAK w związku z zainteresowaniem Polski dołączeniem do europejskiego programu GovSatCom. Przystąpienie do tego programu zostało uwzględnione jako jeden z projektów do realizacji przez Polską Agencję Kosmiczną w ramach Krajowego Programu Kosmicznego na lata 2019-2021, opracowanego przez PAK i przekazanego Prezesowi Rady Ministrów.

Źródło: PAK

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!