Reklama

Europa

Dalsze prace UE nad wspólnym programem kosmicznym

Ilustracja: ESA
Ilustracja: ESA

UE opracowuje swój przyszły program kosmiczny na lata 2021–2027. Ambasadorowie państw UE zebrani na posiedzeniu Coreperu 13 marca br. potwierdzili wspólne rozumienie wypracowane przez prezydencję rumuńską i Parlament Europejski co do projektu rozporządzenia w sprawie unijnego programu kosmicznego.

Nie obejmuje ono aspektów finansowych programu ani innych aspektów horyzontalnych, gdyż będą one zależeć od przyszłego ogólnego porozumienia w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych.

Rozporządzenie zapewni:

 • aktualne i zabezpieczone dane i usługi wysokiej jakości związane z przestrzenią kosmiczną
 • większe korzyści społeczno-ekonomiczne wynikające z korzystania z takich danych i usług, np. zwiększenie wzrostu i tworzenie miejsc pracy w UE
 • zwiększenie bezpieczeństwa i strategicznej autonomii UE
 • silniejszą rolę UE jako wiodącego podmiotu w sektorze kosmicznym.

Zostanie to osiągnięte dzięki:

 • uproszczeniu i usprawnieniu istniejących ram prawnych UE w dziedzinie polityki kosmicznej
 • zapewnieniu UE odpowiedniego budżetu na kontynuowanie i polepszanie obecnych sztandarowych programów kosmicznych UE, takich jak EGNOS, Galileo i Copernicus, a także monitorowanie zagrożeń kosmicznych w ramach programu orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej (SSA) i udostępnianie zabezpieczonych połączeń satelitarnych organom krajowym (GOVSATCOM)
 • ustanowieniu zasad zarządzania unijnym programem kosmicznym i ujednoliceniu ram bezpieczeństwa programu kosmicznego.

Co dalej?

Rada spodziewa się, że negocjacje zostaną wznowione z kolejnym Parlamentem Europejskim jak najszybciej, tak by można je było zakończyć w oparciu o poczynione postępy, odzwierciedlone we wspólnym rozumieniu. Podczas negocjacji konieczne będzie też uwzględnienie przyszłego ogólnego porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych 2021–2027.

Kontekst

Dnia 6 czerwca 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego program kosmiczny Unii Europejskiej. Proponowane rozporządzenie jest elementem działań podjętych w następstwie komunikatu Komisji pt. „Strategia kosmiczna dla Europy”.

Budżet programu zostanie sfinalizowany dopiero po osiągnięciu porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021 – 2027. We wniosku Komisji proponuje się całkowity budżet programu w wysokości 16 mld EUR w cenach bieżących na lata 2021–2027, przy czym orientacyjny podział jest następujący: 9,7 mld EUR na systemy Galileo i EGNOS, 5,8 mld EUR na program Copernicus oraz 0,5 mld EUR na inicjatywy SSA i GOVSATCOM.

Sprawozdanie z postępu prac wraz załączonym tekstem wspólnego rozumienia dostępne są pod tym adresem.

Źródło: consilium.europa.eu

Reklama

Komentarze

  Reklama

  Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!