Reklama

POLITYKA I PRAWO KOSMICZNE

Kto stworzy koncepcje misji kosmicznych dla POLSA? Ruszył konkurs ofert

Ilustracja: Polska Agencja Kosmiczna [polsa.gov.pl]
Ilustracja: Polska Agencja Kosmiczna [polsa.gov.pl]

Polska Agencja Kosmiczna ogłosiła konkurs ofert dot. wykonania koncepcji misji kosmicznych (połączonego z oceną wykonalności) z pełnym lub istotnym polskim zaangażowaniem. To pierwsze z zapowiedzianej serii takich zleceń POLSA - zamawiane obecnie koncepcje mają dotyczyć między innymi: sposobów badania ciał niebieskich i głębokiej przestrzeni kosmicznej, optycznej i radarowej obserwacji Ziemi, telekomunikacji, nawigacji, a także ogólnie pojętych misji technologicznych. Czas na składanie propozycji wykonania zamówienia wyznaczono do 6 października br. Same koncepcje mają być dostarczone w terminie 6 tygodni od momentu zawarcia umowy, jednak nie później niż do 15 grudnia br.

Uruchomienie naboru ofert potwierdził oficjalnie prezes Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA), Grzegorz Wrochna, podczas panelu Space 4.0 organizowanego w ramach Forum Inteligentnego Rozwoju w Toruniu (27 września br.). "Pozwoli nam to zebrać konkretne pomysły na misje i ich realizację, a tym samym przygotować się do wdrażania Krajowego Programu Kosmicznego" - wskazali w kontekście rozpisanego zamówienia przedstawiciele POLSA w okolicznościowym komentarzu.

Ogłoszony konkurs odnosi się do zakresu usług kwalifikowanych jako studia wykonalności, usługi doradcze i analizy. Przedmiotem tego zamówienia jest "opracowanie koncepcji nowatorskich projektów badawczych i użytkowych w przestrzeni kosmicznej wraz z oceną ich wykonalności". Na potrzeby realizacji wyodrębniono pięć osobnych części tematycznych.

Pierwsza z nich dotyczy takich zagadnień jak np.: astronomia obserwacyjna (w celu poszerzenia wiedzy o Wszechświecie), badanie ciał niebieskich, eksploracja i eksploatacja bliskich planet (jak Mars i Wenus) lub też badania eksploracyjne Księżyca. Drugi obszar tematyczny to optyczna obserwacja Ziemi, w ramach której oczekiwane są propozycje rozwiązań bazujących na "pasywnych obserwacjach Ziemi z orbity okołoziemskiej, obrazowaniu i/lub pomiarach spektralnych, w różnych zakresach widma promieniowania elektromagnetycznego". Część 3. dopuszcza z kolei osobno projekty dotyczące radarowej obserwacji Ziemi, w ramach których należy wskazać propozycje rozwiązań wykorzystujących obserwacje z wykorzystaniem radaru z syntetyczną aperturą (ang. Synthetic-Aperture Radar – SAR).

W części czwartej dopuszczono natomiast oferty wykonania koncepcji kosmicznego zastosowania najnowszych rozwiązań i trendów technologicznych - na przykład: wykorzystanie sztucznej inteligencji, układów optycznych, elektronicznych i robotycznych, lub specjalistycznych materiałów do celów użytkowych w przestrzeni kosmicznej. Z kolei w ostatniej z wymienionych sekcji (piątej) wyodrębniono możliwość tworzenia koncepcji z obszaru telekomunikacji i nawigacji satelitarnej - w ramach której należy wskazać propozycje wykorzystania najnowszych rozwiązań i trendów w telekomunikacji i nawigacji satelitarnej.

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na platformie zakupowej Open Nexus - jest to narzędzie POLSA do publikowania zamówień i komunikacji z wykonawcami. Oferenci mogą składać swoje propozycje wykonania zlecenia bezpośrednio na stronie danego postępowania, w którym zamierzają wziąć udział. Znajduje się tam również zakładka bieżącego zamówienia publicznego - z załączoną pełną dokumentacją do wglądu.

Jak zapewniają przedstawiciele Polskiej Agencji Kosmicznej, za rozpatrywanym naborem będą szły następne tego typu. "Kolejny konkurs planujemy już w styczniu" - zapowiedział prezes Wrochna.

Czas na składanie ofert wykonania koncepcji misji w połączeniu ze studium wykonalności wyznaczono do 6 października do godz. 10:30. Z kolei wykonanie usługi ma nastąpić najpóźniej 15 grudnia 2021 roku.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!