Reklama

POLITYKA I PRAWO KOSMICZNE

"Puls" krajowego sektora kosmicznego w ocenie POLSA. Nowy raport

Ilustracja: Polska Agencja Kosmiczna [polsa.gov.pl]
Ilustracja: Polska Agencja Kosmiczna [polsa.gov.pl]

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) przygotowała i opublikowała raport zatytułowany Polski sektor kosmiczny 2020. Analiza stanu obecnego, trendów i technologii w ujęciu krajowym i na tle międzynarodowym, będący próbą określenia aktualnego stanu rozwoju organizacji działających w obszarze polskiego sektora kosmicznego. Publikacja kierowana jest do środowiska naukowego, przemysłowego oraz administracji publicznej - jej treść udostępniono za darmo na stronie internetowej POLSA.

W zaprezentowanym niedawno opracowaniu autorzy z Polskiej Agencji Kosmicznej podjęli się analizy aktualnego poziomu rozwoju podmiotów działających w krajowym sektorze kosmicznym. Na tej bazie określono też dalsze propozycje zorganizowanych działań, które powinny przyczynić się do rozwoju pożądanych zdolności i kompetencji. Zaproponowano m.in.: zwiększenie poziomu inwestycji z budżetu państwa, zwiększenie popytu na dane satelitarne w administracji państwowej, wsparcie podmiotów w celu nabycia doświadczenia w ramach misji (tzw. flight heritage), a także inwestycje w dedykowaną infrastrukturę laboratoryjno-testową czy zwiększenia składki dedykowanej programom opcjonalnym w ESA.

Raport składa się z czterech rozdziałów. Pierwsze dwa z nich dotyczą ogólnej i szczegółowej charakterystyki polskiego sektora kosmicznego - poczynając od struktury podmiotowej (liczba przedsiębiorstw realizujących zamówienia na rynku technologii kosmicznych i powiązanych usług). Dodatkowo wyjaśniono najważniejsze pojęcia, które są istotne dla zrozumienia specyfiki funkcjonowania tej gałęzi gospodarki. Ponadto autorzy pokrótce przedstawili poziom zaangażowania polskich firm w realizację krajowych i międzynarodowych projektów.

Na podstawie wybranych firm ukazano charakter i skalę udziału polskich przedsiębiorstw w krajowych, jak i międzynarodowych projektach - w tym, w programach Europejskiej Agencji Kosmicznej, ukazując polski wkład w globalny rozwój zaawansowanych technologii kosmicznych.

Reklama
Reklama

Kolejny, trzeci rozdział zawiera analizę SWOT (zestawienia mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń) polskiego sektora kosmicznego. Wzięto tutaj pod uwagę jako punkty odniesienia wytyczne zawarte w Polskiej Strategii Kosmicznej oraz przeprowadzone w późniejszym czasie badania ankietowe.

Na tej podstawie powstał zbiór rekomendacji, ujęty w czwartym rozdziale. Przedstawione propozycje dotyczą oczekiwanych ścieżek rozwoju polskiego sektora kosmicznego. Jednym z takich postulatów jest zwiększenie finansowania firm działających w tym specyficznym dziale gospodarki za pomocą środków pochodzących z budżetu państwa oraz zamówień ESA finansowanych z oczekiwanej wyższej składki narodowej. Zalecono również zwiększenie inwestowania w niezwykle potrzebną infrastrukturę laboratoryjno–testową.

Opracowanie wieńczą załączniki przedstawiające m.in. konkretne przypadki rozwiązań technicznych wypracowanych przez wymienione z nazwy polskie podmioty przemysłu kosmicznego.

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!