Reklama

POLITYKA I PRAWO KOSMICZNE

MON: francuska wizyta i porozumienie na rzecz polskiego systemu obserwacji Ziemi

Fot. DGA - Direction générale de l'armement via Twitter
Fot. DGA - Direction générale de l'armement via Twitter

W toku przeprowadzonej 28 lipca br. roboczej wizyty w Paryżu, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, wiceminister Marcin Ociepa spotkał się z przedstawicielami francuskich resortów: sił zbrojnych oraz spraw zagranicznych, a także agencji podlegających tym podmiotom. Jedną z głównych podanych w tym kontekście informacji było podpisanie przez obie rządowe strony „listu o współpracy w pozyskaniu przez Polskę zdolności w zakresie narodowego systemu obserwacji Ziemi”.

Skrócona relacja z wizyty sekretarza stanu w MON, wiceministra Marcina Ociepy we Francji pojawiła się 28 lipca br. na jednej z internetowych platform społecznościowych. Jak wskazał w niej sam zainteresowany, przedmiotem rozmów były perspektywy polsko-francuskiej współpracy polityczno-wojskowej. Toczyły się one m.in. w Ministerstwie Sił Zbrojnych oraz resorcie spraw zagranicznych Republiki Francuskiej (z jego Sekretarzem Generalnym, François Delattre).

W osobnym punkcie wiceminister Ociepa podkreślił natomiast, że w imieniu polskiego MON podpisał "list o współpracy w pozyskaniu przez Polskę zdolności w zakresie narodowego systemu obserwacji Ziemi". Wydarzenie miało miejsce podczas spotkania z dyrektorem Agencji Innowacji Obronnych (Agence de l’innovation de défense), Emmanuelem Chivą, a także reprezentującym Dyrekcję Generalną ds. Uzbrojenia (DGA - Direction générale de l'armement), gen. Gaëlem Diaz De Tuestą.

W szeroko wybrzmiewającej deklaracji nie określono, czy porozumienie dotyczy wprost umożliwienia Polsce pozyskania własnych satelitów obserwacji Ziemi czy jednak możliwości korzystania z już istniejących francuskich zdolności teledetekcyjnych (przykładowo, w postaci dostępu do poszerzonych funkcjonalności działającej optoelektronicznej konstelacji Pléiades). Tę drugą ewentualność może sugerować kontekst zaangażowania kompetencyjnego wskazanych francuskich instytucji (DGA nadzoruje militarne wykorzystanie wspomnianego satelitarnego systemu teledetekcyjnego) - jednak do tej pory nie ma w tym przedmiocie żadnych oficjalnych uściśleń.

W komunikacie samego francuskiego DGA jest mowa z kolei o "liście intencyjnym formalizującym francusko-polskie relacje dwustronne w domenie kosmicznej". Na tle trwających prac i niedawnego zaproponowania priorytetów Krajowego Programu Kosmicznego na lata 2021-2026, porozumienie potencjalnie wpisuje się w przygotowania do budowania polskich zdolności obserwacji Ziemi, opartej docelowo na kombinacji własnej konstelacji obiektów mikrosatelitarnych oraz pojedynczych (własnych lub sojuszniczych) dużych satelitów zapewniających bardzo wysoką rozdzielczość obrazowania.

Warto przypomnieć, że na przestrzeni bieżącego roku MON zamówił co najmniej dwukrotnie komercyjne usługi wykonania serii optoelektronicznych danych obrazowych. Pierwsza umowa (z Astri Polska - na dystrybucję danych z satelitów firmy Airbus Defence & Space) dotyczyła pozyskania co najmniej 19 kompletów zobrazowań (z opcją na kolejne 19). Drugie, większe zamówienie - udzielone w czerwcu br. firmie Airbus Poland S.A. - dotyczyło dostarczenia 133 kompletów danych obrazowych.


image
Reklama - z oferty Sklepu Defence24

 

Reklama

Komentarze

    Reklama