Reklama

POLITYKA I PRAWO KOSMICZNE

PAK poszukuje kandydatów do studenckiej rady sektora kosmicznego

Fot. ESA/CNES/Arianespace/Optique vidéo du CSG - JM Guillon [esa.int]
Fot. ESA/CNES/Arianespace/Optique vidéo du CSG - JM Guillon [esa.int]

Z inicjatywy Polskiej Agencji Kosmicznej i jej Prezesa, Michała Szaniawskiego będzie działać w Polsce pierwsza rada studentów na rzecz rodzimego sektora kosmicznego. Obecnie organizowany jest nabór młodych przedstawicieli środowiska akademickiego, których zainteresowania skupiają się wokół technologii kosmicznych, a ich ambicją jest udzielanie się na rzecz rozwoju tej dziedziny aktywności w Polsce.

"Jeżeli jesteś studentem/studentką uczelni wyższej i interesujesz się technologiami kosmicznymi, chcielibyśmy zaprosić Cię do pierwszej w historii Rady Studentów sektora kosmicznego w Polsce" - określa już na wstępie swojego komunikatu Polska Agencja Kosmiczna. "Szukamy liderów/liderek, którzy działają aktywnie w kołach naukowych lub pracowali przy projektach kosmicznych - chcielibyśmy, abyś reprezentował/a swoich kolegów i koleżanki na ogólnokrajowym forum, jakim będzie nasza Rada Studentów" - podano dalej.

Nabór dotyczy struktury działającej bezpośrednio przy Prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej - Rada Studentów określana jest mianem interdyscyplinarnego ciała doradczego szefa PAK. Piastujący tę funkcję Michał Szaniawski podkreśla znaczenie i przyszłą rolę studenckiej rady.

Chciałbym, żeby studenci mieli wpływ na to, jakie inicjatywy im oferujemy, żeby mieli przestrzeń, w której spotkają się przedstawiciele różnych kierunków, uczelni i regionów i która może stanowić zaczątek do współpracy. To jest Rada studentów, ale i dla studentów. Powstała po to, abyśmy mogli wysłuchać ich rekomendacji, aby mogli doradzać i żebyśmy mogli wspólnie tworzyć projekty.

Michał Szaniawski, Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej

Jak podkreśla z kolei Kinga Gruszecka, pełniąca w PAK obowiązki dyrektora Departamentu Edukacji, istnieje duża potrzeba dyskusji w tej materii, zarówno w ramach PolSA, jak i pomiędzy grupami studenckimi. "Chcemy, aby nasze usługi, to co robimy dla studentów, faktycznie odpowiadało ich potrzebom a tego bez rozmów i wymiany wiedzy, doświadczeń nie da się osiągnąć" - podkreśla przedstawicielka agencji. "Mamy też nadzieję, że Rada przyczyni się do rozwoju umiejętności i postaw studentów... i że razem stworzymy projekty, z których każda ze stron będzie dumna” – dodaje.

Przedmiotem zaangażowania nowo utworzonej Rady Studentów jest:

  • integracja tematyczna środowiska uczelnianego,
  • promowanie zaangażowania studentów różnych kierunków/specjalności w projekty związane z inżynierią kosmiczną,
  • zapewnienie studentom możliwości uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji,
  • edukacja młodzieży w kontekście wykorzystania sektora kosmicznego w życiu codziennym,
  • inicjowanie przedsięwzięć skierowanych do studentów i uczniów,
  • wpływ na rozwój postaw pro-przedsiębiorczych oraz rozwój młodych talentów.

Członkostwo w Radzie ma charakter społeczny. Obsługę posiedzeń Rady Studentów zapewni PAK.

Zgłoszenia do Rady Studentów przyjmowane są do dnia 24 lutego 2020 roku. Wypełnioną deklarację należy przesyłać na adres: [email protected]

PAK udostępnił na swojej stronie internetowej również dokumenty organizacyjne Rady Studentów, z którymi należy się zapoznać przed zgłoszeniem swojego uczestnictwa (Statut Rady oraz deklarację członkostwa):

Rada Studentów – Statut

Rada Studentów – Deklaracja członkowska

Planowany pierwszy termin posiedzenia Rady Studentów to marzec/kwiecień 2020 roku.

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna

Reklama

Komentarze

    Reklama