Reklama

POLITYKA I PRAWO KOSMICZNE

POLSA dołącza do globalnego zrzeszenia na rzecz obserwacji Ziemi

Ilustracja: CEOS [ceos.org]
Ilustracja: CEOS [ceos.org]

Polska Agencja Kosmiczna stała się członkiem stowarzyszonym Komitetu ds. Satelitów Obserwacyjnych Ziemi (Committee on Earth Observation Satellites, CEOS). Nominacja dla POLSA przyjęta została jednogłośnie 20 października 2020 roku przez zgromadzenie decyzyjne tej światowej organizacji.

"POLSA dołączyła do wyjątkowej, międzynarodowej grupy agencji kosmicznych i organizacji, zajmujących się obserwacją Ziemi" – powiedział Michał Szaniawski, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej w kontekście nadania Polskiej Agencji Kosmicznej członkostwa w formule stowarzyszenia w CEOS. Międzynarodowy komitet zrzesza obecnie 62 organizacje członkowskie, z czego 34 są członkami stałymi, a kolejne 28 to podmioty stowarzyszone - wśród nich ostatnio znalazła się POLSA. "Wspólnie będziemy pracować nad upowszechnianiem gromadzonych danych oraz zwiększaniem świadomości społeczeństwa na temat informacji pozyskiwanych z kosmosu" - wskazał szef PAK.

Jako uzasadnienie dla przyjęcia polskiej agencji do organizacji  CEOS wskazano m.in. wzajemną zgodność celów i wartości, a także dotychczasową aktywność POLSA w międzynarodowych organizacjach: Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), Międzynarodowej Grupie Koordynacji w obszarze Eksploracji Kosmosu (ISECG).

Rozbudowa zdolności w zakresie obserwacji Ziemi jest uznawana za jeden z priorytetów polskiej polityki kosmicznej. W 2019 roku Polska zadeklarowała 8,5 mln EUR w ramach składki na europejski program obserwacji Ziemi. Stanowi on kluczowy element implementacji Europejskiej Strategii Obserwacji Ziemi do roku 2040, której głównymi celami są: lepsze zrozumienie naszej planety, zrozumienie wpływu ludzkich działań na globalny ekosystem oraz wsparcie procesu decyzyjnego.

Polska Agencja Kosmiczna aktywnie uczestniczy też w projekcie Sat4Envi, którego celem jest udostępnienie satelitarnych danych programu Copernicus oraz danych pochodzących z innych satelitów środowiskowych i meteorologicznych. "Zdajemy sobie sprawę z rosnącej wagi obserwacji naszej planety, zmagającej się z przeludnieniem i ociepleniem klimatu. Chcemy, aby nasi naukowcy i przedsiębiorcy brali aktywny udział w lepszym zrozumieniu zachodzących procesów na forum krajowym, europejskim i globalnym. Temu służy nasze członkostwo w CEOS" - podkreślono w okolicznościowym komunikacie PAK.

CEOS został utworzony w 1984 roku w celu koordynowania i harmonizacji obserwacji Ziemi oraz ułatwienia użytkownikom dostępu i korzystania z danych. Obecnie członkami CEOS są największe agencje kosmiczne z całego świata. Organizacja szczyci się obecnie tym, że w jej ramach funkcjonują operatorzy satelitarni zarządzający sumarycznie 172 satelitami obserwacji Ziemi.

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!