Reklama

Polska

Zmieniony statut POLSA wszedł w życie. "Nowe departamenty i zakresy ich zadań"

Autor. Polska Agencja Kosmiczna [polsa.gov.pl]

W poniedziałek 20 grudnia br. weszło w życie rozporządzenie nadające Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) nowy statut. Dokument określa m.in. nową strukturę organizacyjną, zadania kierownictwa, a także terytorialny obszar oddziaływania siedziby i oddziałów terenowych Agencji.

Minister Rozwoju i Technologii nadał Polskiej Agencji Kosmicznej nowy statut na mocy rozporządzenia przyjętego 24 listopada br. - jego postanowienia zaczęły obowiązywać w poniedziałek 20 grudnia 2021 r. Nowy statut uwzględnia założenia nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej z 13 czerwca 2019 r. oraz zapisy w niej zawarte, m.in. o tym, że prezes kieruje Agencją przy pomocy nie więcej niż dwóch wiceprezesów. Wiceprezesi nie będą mieli, jak do tej pory, ustawowo przypisanych pionów funkcyjnych z przynależnymi konkretnymi departamentami.  

Nowy statut POLSA to kolejny krok w planowanych zmianach dotyczących nie tylko Polskiej Agencji Kosmicznej, ale całego sektora kosmicznego. Nowe departamenty i zakresy ich zadań odpowiadają realnym potrzebom działań. Stanie się to szczególnie istotne po przyjęciu Krajowego Programu Kosmicznego.
Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej

Nowe założenia przyjęte w Statucie obejmują przede wszystkim zmianę w strukturze organizacyjnej POLSA, stosownie do stawianych ustawowo priotytetów realizacji zadań Polskiej Strategii Kosmicznej oraz przygotowywanego w dalszym ciągu Krajowego Programu Kosmicznego. W strukturze zostały wydzielone następujące komórki organizacyjne:

  • Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej; 
  • Departament Badań i Innowacji; 
  • Departament Bezpieczeństwa Kosmicznego; 
  • Departament Obserwacji Ziemi; 
  • Departament Telekomunikacji i Nawigacji Satelitarnej; 
  • Departament Informacji i Promocji;  
  • Biuro Organizacyjne.

Nowe komórki w tym zestawieniu to Departament Bezpieczeństwa Kosmicznego, Departament Obserwacji Ziemi oraz Departament Telekomunikacji i Nawigacji Satelitarnej. Będą realizować wyznaczone ustawowo zadania związane m.in. z potrzebami administracji publicznej w zakresie technologii satelitarnych oraz zwiększenia konkurencyjności polskiego przemysłu i rozwinięcia jego kompetencji.

Czytaj też

Nowy statut obejmuje również możliwość powoływania zespołów zadaniowych oraz tworzenia kierunkowych zakładów i laboratoriów. Określa także konkretny przydział i zasięg terytorialny odpowiedzialności siedziby w Gdańsku oraz oddziałów terenowych: warszawskiego i rzeszowskiego.

Zgodnie z zapisami statutu, oddział terenowy w Warszawie obejmować będzie swoim zasięgiem terytorialnym województwa: lubuskie, łódzkie, mazowieckie i wielkopolskie. Z kolei oddział terenowy w Rzeszowie, obejmujący swoim zasięgiem terytorialnym województwa: dolnośląskie, lubelskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie. Wykonywanie zadań Agencji na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego zapewniać ma z kolei siedziba główna.

Czytaj też

Reklama

Komentarze (1)

  1. Davien

    W słowie "POLSKA" ktoś zgubił literkę "A"

Reklama