Reklama

Polska

Trzy polskie projekty dofinansowane dzięki zaangażowaniu ZPSK w inicjatywę NEPTUNE

Zakwit cyjanobakterii u wybrzeży Reindeer Island w Kanadzie. Fot. ESA
Zakwit cyjanobakterii u wybrzeży Reindeer Island w Kanadzie. Fot. ESA

NEPTUNE jest innowacyjnym projektem finansowanym przez Komisję Europejską w ramach H2020. Jego naczelnym założeniem jest tworzenie sieci współpracy klastrów oraz przedsiębiorstw i tym samym podnoszenie poziomu ich innowacyjności. Celem projektu jest wspieranie rozwoju gałęzi przemysłu skupionych wokół idei Blue Growth tj. zrównoważonej gospodarki wodnej na terenach miejskich i wiejskich, transportu morskiego i rzecznego oraz logistyki portowej, a także energetyki odnawialnej.

Trzy projekty z Polski zostały dofinansowane dzięki partnerstwie w ZPSK w NEPTUNE.

Anticipation of Blue Economy Cascading Effects projekt stworzony przez ITTI Sp.z o.o. z Poznania we współpracy z Terraspatium. Założeniem projektu ABECE jest stworzenie symulatora międzysektorowych efektów kaskadowych, z uwzględnieniem możliwych zagrożeń dla środowiska oraz terenów przybrzeżnych.

Powstały w wyniku projektu symulator ma prognozować konsekwencje danej decyzji, zanim zostanie ona podjęta. W szczególności, algorytm ten ma pozwolić na określanie mniej oczywistych ścieżek rozwoju przyszłych wydarzeń. Potencjalnym obszarem jego zastosowania jest szkolenie służb zarządzania kryzysowego lub codzienna praca podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Zaproponowane rozwiązanie wesprze osoby decyzyjne np. burmistrzów przybrzeżnych miast, operatorów portowych, jednostki SAR etc., w przewidywaniu poważnych zagrożeń środowiskowych. Jest to kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania różnych obszarów Blue Economy np. turystyki czy logistyki.

Projekt GREAT EYES 1 umożliwi konsorcjum, kierowanemu przez francuską firmę EXTREM’ VISION, rozwój badań nad nowym, urządzeniem obserwacyjnym. SOLARIS OPTICS S.A., jako polski partner, będzie tworzyć prototyp czujników nowej technologii.

Głównym celem projektu GREAT EYES 1 jest opracowanie rozwiązania, polegającego na zaprojektowaniu urządzenia w postaci kompaktowego i przenośnego binokulara, zawierającego wysoko wyspecjalizowany cyfrowy czujnik.

To innowacyjne urządzenie ma posłużyć pracownikom służby morskiej i rzecznej oraz straży granicznej. Aktualnie monitoringu przestrzeni wodnej ze statków dokonuje się za pomocą tradycyjnych binokularów z pryzmatem, którego użyteczność jest ograniczona w porze zmierzchu i świtu. Binokular nowego typu ma szansę znacząco poprawić jakość i warunki pracy służb mundurowych.

Trzecim projektem jest projekt Cyanobacteria Bloom Alert Service (CBAS), prowadzony przez polskie przedsiębiorstwo N7 Mobile Sp.zo.o. oraz francuską firmę I-SEA, ma na celu rozwój technologii i infrastruktury zapewniającej stworzenie satelitarnego systemu ostrzegawczego przed zakwitami cyjanobakterii, a także monitoring wód Polski w celu ich ochrony przed toksycznością tych organizmów.

Szeroko rozprzestrzeniona na całym globie cyjanobakteria żyje w morskiej i słodkiej wodzie, w koloniach na tyle dużych, że można dostrzec je z przestrzeni kosmicznej. Połączenie toksyczności cyjanobakterii ze znaczną powierzchnią ich zakwitów, często prowadzi do wyłączenia zbiorników wodnych z użytkowania rekreacyjnego. Pierwsze efekty toksyczności zakwitów dotykają bezkręgowce i ryby, następnie wpływają na kondycję roślin oraz bentosu, mogą przyczyniać się także do tworzenia warunków beztlenowych w jeziorach. Biorąc pod uwagę ten niekorzystny wpływ na ekosystem wodny, który w efekcie może powodować problemy ekonomiczne dla różnych sektorów ekonomii oraz publicznej służby zdrowia, proponowany przez konsorcjum system alarmowy ma duże szanse na odniesienie sukcesu.

Na podstawie obrazów satelitarnym, w czasie zbliżonym do rzeczywistego, odbiorcy końcowi otrzymają informację na temat wystąpienia szkodliwych zakwitów. Komunikat rozszerzony będzie o informację dotyczącą poziomu pewności informacji oraz odpowiednie zdjęcia satelitarne. Obserwacje dostarczą informacji na temat lokalizacji oraz intensywności zakwitów. Narzędzie umożliwia oszacowanie toksyczności wody dotkniętej zakwitami oraz dalszym ich rozwojem w danym zbiorniku. Perspektywy, które już teraz oferuje CBAS stwarzają obiecującą wizję na przyszłość. Co więcej, planowane są prace nad aplikacją mobilną serwisu CBAS.

Źródło: ZPSK

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!