Reklama

POLITYKA I PRAWO KOSMICZNE

Resort rozwoju: konsultacje i nabór projektów do KPO. Także tych kosmicznych

Ilustracja: Ministerstwo Rozwoju [gov.pl]
Ilustracja: Ministerstwo Rozwoju [gov.pl]

Ministerstwo Rozwoju RP wyszło z inicjatywą uzupełnienia własnych propozycji działań i projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy o wnioski i zgłoszenia projektowe z ogólnego społecznego naboru. Jak uzasadniono, „w pracy nad tak istotnym strategicznie dokumentem nie może zabraknąć przestrzeni na szeroką wymianę pomysłów, która zaangażuje wszystkie zainteresowane osoby”. Pomysły mieszczące się w obszarze zainteresowania Planu można zgłaszać jednak tylko do 30 września br., za pośrednictwem wydzielonej strony internetowej: planodbudowy.gov.pl.

Od blisko dwóch miesięcy w Ministerstwie Rozwoju trwało przygotowywanie i kompletowanie projektów oraz inicjatyw reform i inwestycji, które powinny znaleźć się w Krajowym Planie Odbudowy. Ministerstwo proponuje, aby program objął m.in. projekty z zakresu: innowacji, cyfryzacji, zielonej gospodarki, GOZ, energetyki, termomodernizacji, stymulacji gospodarki, instrumentów wspierających samorząd terytorialny. W powiązaniu z częścią tych obszarów wspierane mają być również projekty z obszaru technologii kosmicznych.

Oczekiwane przez rząd efekty KPO to impuls rozwojowy dla rodzimych firm, modernizacja technologiczna gospodarki oraz poprawa jakości życia Polaków. "Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) ma być kompleksowym programem reform i projektów strategicznych, które pomogą polskiej gospodarce przechodzić zwycięsko przez kryzysy. Oznacza to, że przyjęte w nim działania mają doprowadzić do wzmocnienia naszej społecznej i gospodarczej odporności wobec wyzwań i kryzysów, które mogą się pojawić w przyszłości" - podkreśliła wicepremier i minister rozwoju, Jadwiga Emilewicz.

Pierwszy raz na taką skalę uruchamiamy proces konsultacji wykorzystania specjalnego instrumentu finansowanego ze środków z UE. Narzędziem do tego jest stworzona przez MR strona internetowa: planodbudowygov.pl. Tworzymy przestrzeń dla obywateli, w której mogą podzielić się swoimi pomysłami na rozwój Polski. Pomysły, które trafią do nas tą drogą, ocenimy, wybierzemy i zgłosimy jako propozycje MR do KPO.

Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju

Jak zadeklarowano, na stronie planodbudowy.gov.pl, każdy zainteresowany obywatel może zgłosić swój pomysł w jednym z czterech obszarów, które Ministerstwo Rozwoju traktuje jako priorytetowe w pracach nad  Krajowym Planem Odbudowy. Są wśród nich następujące obszary: Odporne społeczeństwo, Odporne państwo, Odporne środowisko, Odporna gospodarka.

Krajowy Plan Odbudowy to mechanizm doinwestowania gospodarki po kryzysie związanym z pandemią koronawirusa. Jego zasięg ma rozciągać się jednak dalej niż zniwelowanie strat spowodowanych uderzeniem pandemii. Ma on przede wszystkim wprowadzać reformy, które pozwolą zbudować cyfrową i zieloną gospodarkę, odporną na "szoki" i potencjalne przyszłe kryzysy.

Przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy wynika ze zobowiązań potwierdzonych w ramach Europejskiego Instrumentu Odbudowy, czyli wartego 750 mld EUR programu, który stanowi uzupełnienie Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027. Jeszcze w tym roku rząd chce wypracować założenia KPO, a to może oznaczać, że w przyszłym Polska będzie gotowa do absorpcji pieniędzy z europejskiego Funduszu Odbudowy.

Wśród celów Krajowego Planu Odbudowy wymienia się: wzmocnienie potencjału wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc pracy, zwiększenie odporności gospodarczej i społecznej państwa, złagodzenie skutków kryzysu gospodarczego i społecznego, wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Jak czytamy dalej na stronie resortu rozwoju, w toku prac nad Krajowym Planem Odbudowy Ministerstwo - w dialogu z przedstawicielami spółek Skarbu Państwa, firm, ekspertów oraz z władzami województw - przygotowało 86 projektów na poczet Krajowego Planu Odbudowy. Obok podkreślonego obszaru rozwoju sektora kosmicznego i obserwacji Ziemi, projekty przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju dotyczyć mają: mikroelektroniki, wsparcia produkcji leków i stworzenia hubu biotechnologicznego, budowy sieci fabryk uczących, rozwoju energetyki prosumenckiej i farm wiatrowych, budownictwa oraz efektywności energetycznej budynków, wsparcia gmin uzdrowiskowych i utworzenia zaplecza dla budowy farm offshore.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!