Reklama

POLITYKA I PRAWO KOSMICZNE

Resortowe prace nad projektem nowego statutu Polskiej Agencji Kosmicznej

Ilustracja: Polska Agencja Kosmiczna [polsa.gov.pl]
Ilustracja: Polska Agencja Kosmiczna [polsa.gov.pl]

W środę 21 lipca br. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie nadania Polskiej Agencji Kosmicznej nowego statutu. Proponowane zmiany dotyczą m.in. sposobu delegowania na stanowiska wiceprezesów oraz ogólnego ułożenia struktury organizacyjnej Agencji. Jak się podkreśla w uzasadnieniu, celem jest dostosowanie instytucji do zmienionych już jakiś czas temu wymogów ustawowych (po nowelizacji Ustawy o PAK - z czerwca 2019 roku), jak również założeń realizacji Polskiej Strategii Kosmicznej.

"Konieczność wydania rozporządzenia w sprawie statutu wynika z potrzeby dostosowania go do przepisów ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej" - wskazano w okolicznościowym komunikacie Polskiej Agencji Kosmicznej. Jak podkreślono dalej, nowelizacja ustawy o PAK (przyjęta 13 czerwca br.) wniosła zmianę m.in. w zakresie podległości służbowej Agencji - organem nadzorującym uczyniono resort właściwy ds. gospodarki, zamiast wcześniejszego przypisania pod bezpośredni nadzór Prezesa Rady Ministrów.  

Podążając śladem znowelizowanej ustawy, projekt rozporządzenia wskazuje, że prezes Polskiej Agencji Kosmicznej może koordynować pracę instytucji z pomocą nie więcej niż dwóch wiceprezesów. Odmiennie od wcześniej obowiązującego wzorca, wskazani wiceprezesi nie będą mieli już przypisanych pionów funkcjonalnych, z przynależnymi konkretnymi departamentami.

W projekcie Statutu wskazywany jest nowy kształt struktury organizacyjnej POLSA - zostać mają wydzielone następujące komórki organizacyjne:

 • Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej;
 • Departament Badań i Innowacji;
 • Departament Bezpieczeństwa Kosmicznego;
 • Departament Obserwacji Ziemi;
 • Departament Telekomunikacji i Nawigacji Satelitarnej;
 • Departament Informacji i Promocji; 
 • Biuro  Organizacyjne.  

Z tego wynika, że nowymi segmentami organizacyjnymi będą: Departament Bezpieczeństwa Kosmicznego, Departament Obserwacji Ziemi oraz Departament Telekomunikacji i Nawigacji Satelitarnej. Komórki te mają realizować zadania ściślej związane m.in. z potrzebami administracji publicznej w zakresie użytkowania technologii i danych satelitarnych oraz rozwinięcia kompetencji polskiego przemysłu.

Projekt nowego statutu obejmuje również możliwość powoływania zespołów zadaniowych oraz tworzenia kierunkowych zakładów i laboratoriów. Określa także liczbę, zasięg terytorialny i siedziby oddziałów terenowych, zakładając przy tym utrzymanie dwóch oddziałów terenowych: warszawskiego i rzeszowskiego. Zasięg terytorialny oddziału w Warszawie ma przy tym ulec zmianie.

Projekt rozporządzenia znajduje się obecnie na etapie konsultacji międzyresortowych. Wgląd w przebieg prac nad projektem jest możliwy z poziomu platformy internetowej legislacja.gov.

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna


image
Reklama - z oferty Sklepu Defence24.pl

 

Reklama

Komentarze

  Reklama

  Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!