Reklama

POLITYKA I PRAWO KOSMICZNE

Unijny program kosmiczny: porozumienie ws. ram finansowych 2021-2027

Ilustracja: ESA/Envisat [esa.int]
Ilustracja: ESA/Envisat [esa.int]

Negocjatorzy z Rady UE i Parlamentu Europejskiego wypracowali 16 grudnia br. wstępne porozumienie polityczne w sprawie propozycji rozporządzenia ustanawiającego kolejny unijny program kosmiczny na lata 2021–2027. Jego zapisy obejmują m.in. środki przeznaczone na konkretne europejskie inicjatywy i trwające ścieżki użytkowania infrastruktury kosmicznej (z flagowymi programami Copernicus i Galileo).

W trakcie negocjacji prowadzonych z przedstawicielstwem Parlamentu Europejskiego przez Radę UE (pod niemiecką prezydencją, trwającą do 31 grudnia br.) ustalono konkretny podział puli środków finansowych przeznaczonych na unijny program kosmiczny. Do rozdysponowania przeznaczono kwotę budżetu wynoszącą 14,8 mld EUR (w cenach bieżących). Wartość ta została podzielona następująco:

  1. na systemy Galileo i EGNOS: 9,01 mld EUR
  2. na program Copernicus: 5,42 mld EUR
  3. na orientację (świadomość) sytuacyjną w przestrzeni kosmicznej i sieć satelitarnej komunikacji rządowej GOVSATCOM: 442 mln EUR

Z zadaniowego punktu widzenia, przygotowywane rozporządzenie UE ma zapewnić przede wszystkim dostęp do aktualnych i zabezpieczonych danych oraz usług wysokiej jakości związanych z przestrzenią kosmiczną; szersze korzyści społeczno-ekonomiczne wynikające z korzystania z takich danych i usług, np. większy wzrost i nowe miejsca pracy w UE; większe bezpieczeństwo i autonomię UE w oparciu o zaawansowane technologie, a także silniejszą rolę UE jako podmiotu zbiorowego w sektorze kosmicznym.

Osiągnięciu tych celów mają służyć dalsze wielopoziomowe działania instytucjonalne. Wśród nich wskazuje się przede wszystkim:

  • uproszczenie i usprawnienie istniejących ram prawnych UE w dziedzinie polityki kosmicznej,
  • zapewnienie UE odpowiedniego budżetu na kontynuowanie i polepszanie obecnych sztandarowych programów kosmicznych UE, takich jak EGNOS, Galileo i Copernicus, a także monitorowanie zagrożeń kosmicznych w ramach programu orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej i udostępnianie zabezpieczonych połączeń satelitarnych organom państw członkowskich (GOVSATCOM),
  • ustanowienie zasad zarządzania unijnym programem kosmicznym oraz ujednolicenie ram bezpieczeństwa realizacji programu kosmicznego.

Po przeprowadzonych ustaleniach negocjacyjnych, 18 grudnia 2020 r. wstępnie uzgodniony tekst przedłożono Komitetowi Stałych Przedstawicieli w Radzie (COREPER) do analizy i zatwierdzenia politycznego. Po przyjęciu przez Radę i Parlament Europejski, kolejnym etapem jest zatwierdzenie proponowanego rozporządzenia w drugim czytaniu.

Niezbędnym warunkiem dla przyjęcia rozporządzenia pozostawało zaakceptowanie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027. Kryterium to zostało dopełnione 17 grudnia 2020 r. - wówczas Rada przyjęła rozporządzenie określające wieloletnie ramy finansowe UE. Wcześniej zgodę wyraził Parlament Europejski.

W rozporządzeniu o Wieloletnich Ramach Finansowych ustanowiono długoterminowy budżet UE-27 w wysokości 1 074,3 mld EUR (w cenach z 2018 r.) oraz przewidziano włączenie do niego Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Źródło: Rada Unii Europejskiej

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!