Reklama

POLITYKA I PRAWO KOSMICZNE

Współpraca Space24.pl z PAK na rzecz promocji polskiego sektora kosmicznego

Fot. Andrzej Hładij/Defence24.pl
Fot. Andrzej Hładij/Defence24.pl

Polska Agencja Kosmiczna i portal Space24.pl zawarły porozumienie o współpracy, na mocy którego agencja została partnerem merytorycznym serwisu, a Space24.pl będzie wspierać działania agencji związane z promocją osiągnięć krajowego przemysłu kosmicznego.

Porozumienie zostało podpisane we wtorek 4 września 2018 r. w Kielcach, podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO). W imieniu Polskiej Agencji Kosmicznej podpis złożył jej prezes, dr hab. Grzegorz Brona. Portal Space24.pl reprezentował redaktor naczelny, Paweł Ziemnicki.

Kooperacja pomiędzy krajową agencją a największym w Polsce portalem poświęconym przemysłowi i technologiom kosmicznym ma pomóc w szerokim propagowaniu osiągnięć podmiotów polskiego przemysłu kosmicznego. Realizacja tego celu jest zgodna z założeniami Polskiej Strategii Kosmicznej oraz ustawowymi zadaniami PAK.

Obok szeroko rozumianej promocji sektora, niemniej ważne jest budowanie społecznej świadomości związanej z codziennymi korzyściami wynikającymi z eksploracji przestrzeni kosmicznej. Społeczeństwo, przedsiębiorcy oraz środowisko naukowe czerpią z bogatych zasobów danych pozyskiwanych dzięki satelitarnej obserwacji Ziemi, korzystają z aplikacji opartych na nawigacji satelitarnej czy z komunikacji za pośrednictwem infrastruktury orbitalnej.

Popularyzacja treści dotyczących projektów kosmicznych i eksploracji kosmosu, którą zakłada współpraca pomiędzy Space24.pl i PAK, przyczyni się również do skuteczniejszej realizacji misji edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży, która jest niezwykle istotna w kontekście budowy kadr dla stale rosnącego polskiego przemysłu kosmicznego.

Dla Space24.pl zawarcie porozumienia oznacza pozyskanie wartościowego, merytorycznego partnera dla serwisu oraz łatwiejszy dostęp do wiedzy eksperckiej pracowników Polskiej Agencji Kosmicznej.

Źródło:MSPO / Space24

Komentarze