Reklama

Polska

POLSA: nowa edycja programu doradczego dla przemysłu kosmicznego

Fot. Added Value Solutions/ESA
Fot. Added Value Solutions/ESA

Celem programu doradczego dla przemysłu kosmicznego organizowanego przez Polską Agencję Kosmiczną jest ułatwienie przedsiębiorcom startu w konkursach organizowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), szczególnie w ramach Polish Industry Incentive Scheme. Właśnie został ogłoszony konkurs do 3. edycji programu, adresowanej do małych i średnich przedsiębiorstw z Polski południowej, objętych zasięgiem terytorialnym oddziału agencji w Rzeszowie. W ciągu najbliższych dni zostanie również ogłoszony konkurs 4. edycji programu, w której będą mogły startować małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski centralnej i północnej.

W ramach programu „Usługi doradcze dla polskiego przemysłu kosmicznego” Polska Agencja Kosmiczna przeprowadzi bezpłatne konsultacje eksperckie dla polskich firm. Będą one dotyczyły oceny technologii w kontekście planów i zamierzeń technologicznych ESA, rozwoju technologii generycznych definiowanych przez ESA oraz zagadnień formalnych, prawnych i zasad finansowania związanych z przygotowaniem aplikacji konkursowej wniosku do ESA.

Program jest adresowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się opracowaniem i/lub wdrażaniem innowacji technologicznych dla przemysłu kosmicznego, opracowywaniem nowych produktów wykorzystujących techniki satelitarne, jak również dla firm z sektora zaawansowanych technologii, które planują rozszerzyć działalność na kosmiczny rynek zbytu.

 W 3. edycji konkursu ogłoszonej 6 maja 2016 r. wnioski o udział w bezpłatnych konsultacjach PAK mogą składać przedsiębiorcy, których siedziby znajdują się na obszarze województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 maja 2016 r., a spotkania konsultacyjne będą się odbywać  do końca czerwca 2016 r.. Regulamin konkursu i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Kosmicznej. Kolejna odsłona programu, w której konkurs zostanie ogłoszony w najbliższych dniach, będzie przeznaczona dla przedsiębiorstw z Polski centralnej i północnej.

W pierwszych edycjach programu Polska Agencja Kosmiczna przeprowadziła bezpłatnekonsultacje eksperckie dla 6 polskich firm. Przedsiębiorcy byli zainteresowani przede wszystkim omawianiem kwestii technologicznych, szczególnie dotyczących rozwijania przez ESA konkretnych technologii, planów przyszłych misji oraz specyfiki działania w środowisku kosmicznym. Jesteśmy zadowoleni, że nasze konsultacje zostały dobrze ocenione przez beneficjentów i mamy nadzieję, że ułatwią im aplikowanie do projektów realizowanych przez ESA.

Marta Wachowicz, dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej Polskiej Agencji Kosmiczne

W bezpłatnych konsultacjach Polskiej Agencji Kosmicznej w ramach programu „Usługi doradcze dla polskiego przemysłu kosmicznego” do tej pory wzięły udział firmy: Blue Dot Solutions sp. z o.o., Bowman Dynamics Damian Kaniewski, Centrum Naukowo – Przemysłowe ICT S.A., GeniCore Sp. z o.o., Newind sp. z o.o. i Ultratech sp. z o.o..

Czytaj też: POLSA wspiera polskie firmy w konkursach ESA 

 

Komentarze