Reklama

PRZEMYSŁ KOSMICZNY

Astri Polska: podsumowanie udziału w projekcie GNSS

Konsorcjum projektu E-Knot z przedstawicielami GSA podczas podsumowania projektu. Od lewej przedstawiciele Astri Polska: Marcin Mykietyn, Tomasz Grzegory, Karol Brzostowski, fot. Astri Polska
Konsorcjum projektu E-Knot z przedstawicielami GSA podczas podsumowania projektu. Od lewej przedstawiciele Astri Polska: Marcin Mykietyn, Tomasz Grzegory, Karol Brzostowski, fot. Astri Polska

W dniu 16 stycznia w siedzibie Europejskiej Agencji GNSS (GSA) odbyło się spotkanie podsumowujące projekt E-Knot. Celem projektu było stworzenie silnej europejskiej współpracy pomiędzy przemysłem, nauką i edukacją w obszarze GNSS. Inicjatywa była finansowana przez GSA w ramach unijnego programu Horyzont 2020. Projekt realizowało konsorcjum europejskich ekspertów w dziedzinie nawigacji satelitarnej, w tym firma Astri Polska.

Głównym celem projektu E-Knot jest pobudzenie współpracy w obszarze GNSS pomiędzy przemysłem, nauką i instytucjami badawczo-rozwojowymi w krajach Unii Europejskiej. W ramach projektu zrealizowanych zostało szereg aktywności, które pokazały jak ważna jest współpraca poszczególnych sektorów. Nawiązanie takiej kooperacji polegało m.in. na: wsparciu firm przez ekspertów akademickich, możliwości odbycia praktyk przez studentów w dużych europejskich przedsiębiorstwach, przeprowadzeniu szkoleń z GNSS na profesjonalistów czy otrzymaniu stypendiów na studia z dziedziny nawigacji satelitarnej na wiodących europejskich uniwersytetach, takich jak: francuska politechnika ENAC, Politechnika w Turynie, uniwersytecie w Barcelonie czy Uniwersytecie Bundeswery w Monachium. Dodatkowo, konsorcjum przeprowadziło obszerną kampanię promująca korzyści oferowane przez usługi GNSS, skierowaną do krajów Europy centralnej i wschodniej, w tym Polski.

Spotkanie w GSA miało na celu podsumowanie głównych celów osiągniętych w ramach projektu. Konsorcjum zdecydowało o przedłużeniu części projektu do końca maja br., w tym okresie zorganizowane zostaną m.in.: dodatkowe szkolenia z zakresu GNSS. Po zrealizowaniu wszystkich założonych celów oraz ich pozytywnej ewaluacji przez przedstawicieli GSA, Astri Polska oficjalnie zakończyła swój udział w projekcie.

Zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z wykorzystania GNSS w różnych gałęziach rynku można uznać za jeden z głównych sukcesów projektu E-Knot. Realizując ten projekt zależało nam by w jak największym stopniu podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie, co spotkało się z dużym zainteresowaniem, również ze strony krajowych firm i instytucji.

Karol Brzostowski, Kierownik Działu Aplikacji i Usług Satelitarnych Astri Polska

W ramach projektu E-Knot Astri Polska zorganizowała m.in.: cykl spotkań (Technology Road Shows), podczas których europejscy eksperci z dziedziny nawigacji satelitarnej (zarówno z przemysłu, jak i z nauki) prezentowali korzyści płynące z wykorzystania GNSS w przemyśle kosmicznym,

lotnictwie, sektorze morskim czy rolnictwie precyzyjnym. Spotkania umożliwiały także nawiązanie współpracy między uczestnikami, zdefiniowane problemów, z którymi borykają się poszczególne sektory oraz generowanie rozwiązań z wykorzystaniem GNSS. Dodatkowo, firma była współorganizatorem serii szkoleń skierowanych do doktorantów oraz firm i instytucji zajmujących się wykorzystaniem nawigacji satelitarnej w swojej działalności. Ich zadaniem było m.in.: stymulowanie rozwoju nowych projektów opartych o GNSS.

GNSS jest jednym z głównych obszarów działalności Astri Polska. Firma specjalizuje się w testowaniu odbiorników nawigacji satelitarnej do zastosowań kosmicznych oraz aktywnościach związanych z konsultacjami i zwiększeniem świadomości wykorzystania GNSS w przemyśle. W chwili obecnej firma realizuje 3 inne projekty z obszaru testowania odbiorników GNSS na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Są to: AGGA-4 polegający na zaprojektowaniu i dostarczeniu środowiska testowego dla potrzeb testów radiacyjnych zaawansowanego układu scalonego dla kosmicznych odbiorników satelitarnych, TEcHNO (Test Environment for Hybrid NavigatiOn) - projekt związany z rozwojem technologii nawigacji hybrydowej (GNSS + LTE) oraz FLIGhT gdzie zadaniem firmy jest zaprojektowanie i stworzenie adaptacyjnego i elastycznego oprogramowania, które pozwoli na zintegrowanie różnego rodzaju aparatury w celu stworzenia kompleksowego środowiska testowego dla różnego rodzaju odbiorników GNSS, ze szczególnym nastawieniem na odbiorniki kosmiczne. Dodatkowo firma zaangażowana jest w prowadzenie zajęć z zakresu GNSS na międzyuczelnianym kierunku studiów „Technologie kosmiczne” realizowanym przez Politechnikę Gdańską, Akademię Marynarki Wojennej oraz Akademię Morską.

Projekt E-Knot rozpoczął się w 2015 roku i jest realizowany przez konsorcjum w składzie: Politechnika w Turynie (lider projektu), Politechnika ENAC (École Nationale de l'Aviation Civile) w Tuluzie, DL Consultant, Uniwersytet Bundeswery w Monachium, Politechnika Uniwersytecka Katalonii w Barcelonie oraz firmy Astri Polska i BavAIRia.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!