Reklama

PRZEMYSŁ KOSMICZNY

Dofinansowanie i wsparcie promocyjne czeka na Polskie Produkty Przyszłości

Ilustracja: PARP [parp.gov.pl]
Ilustracja: PARP [parp.gov.pl]

Prawo do posługiwania się tytułem i znakiem „Polski Produkt Przyszłości” oraz nagrody finansowe z puli 600 tys. złotych oczekują na zwycięzców XXIII edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. O nagrody mogą starać się przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz ich konsorcja, oferujące innowacyjne produkty bądź technologie, które mają potencjał, by stać się wizytówką polskich innowatorów na międzynarodowych rynkach. Projekty można zgłaszać od 21 września do 29 października.

Konkurs prowadzony jest z myślą o projektach, które osiągnęły już pewien stopień zaawansowania. Powinny być doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (wymagany poziom gotowości technologicznej to co najmniej TRL-6) albo wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego.

Tytuł „Polski Produkt Przyszłości”, który od 23 lat przyznawany jest w konkursie, stworzono z myślą o promowaniu nowatorskich rodzimych produktów i rozwiązań na skalę międzynarodową. Założeniem przyświecającym inicjatywie jest również to, że współpraca przedstawicieli biznesu i sektora B+R wymaga stałego wspierania i rozwoju. "Organizowany przez PARP i NCBR konkurs to inicjatywa, która doskonale oddaje istotę pracy wykonywanej na co dzień przez obie agencje na rzecz rodzimych twórców technologii: płynącego do nich w różnej formie wsparcia pozwalającego realizować nowatorskie projekty i komercjalizować wyniki prac B+R" - podkreśla Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego. "Przyjazna dla innowatorów legislacja oraz programy MNiSW, takie jak między innymi Doktoraty wdrożeniowe, ułatwiają prowadzenie działalności innowacyjnej" - dodaje.

W dotychczasowej historii konkursu rozpatrzone zostały 1 073 projekty, spośród których nagrodzono 56, a 122 zostały wyróżnione. Dotyczą bardzo różnych obszarów zainteresowania technicznego, a dzięki swojej innowacyjności mają szansę zaistnieć także na globalnym rynku.

W ostatniej edycji konkursu nagrodzone zostały m.in. proteza ucha środkowego o działaniu bakteriobójczym, fotowoltaiczna szyba z warstwą na bazie kropek kwantowych wspomagająca klimatyzację i ograniczająca nagrzewanie pomieszczeń, zielona sadza pozyskiwana ze zużytych opon, inteligentny stetoskop czy produkt stymulujący odporność roślin. Były to więc projekty z obszaru medycyny, chemii, elektroniki czy biotechnologii. Ich różnorodność odzwierciedla jednak fakt, że innowacyjne podejście sprawdza się w każdej dziedzinie życia. Mogą to być zatem również projekty z diametralnie odmiennych, nieokreślonych bliżej innych dziedzin zainteresowania.

W dobie pandemii Covid-19 z nadzieją patrzymy na innowacyjne pomysły, które mogłyby ułatwić nam codzienne życie i tym samym być motorem napędowym polskiej gospodarki, zarówno teraz, jak i w przyszłości. Jestem pewna, że po raz kolejny dzięki konkursowi „Polski Produkt Przyszłości” uda się wybrać i nagrodzić najoryginalniejsze, nowoczesne technologie, produkty czy też kreatywne rozwiązania, które już wkrótce mogłyby stać się doskonałą wizytówką polskich innowatorów na całym świecie, a także stanowić potwierdzenie potencjału gospodarczego naszego kraju.

Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju

W konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Uczestnicy mogą do niego przystąpić indywidualnie bądź zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję i firmę.

Zgłaszany produkt powinien cechować się innowacyjnością, a uczestnik konkursu musi być właścicielem autorskich praw majątkowych, patentowych lub innych praw własności intelektualnej dotyczących zgłaszanego produktu. Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach: Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy, Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.

Zwycięzcy otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości oraz nagrodę finansową – 100 tys. zł (nagroda główna) bądź 25 tys. zł w ramach wyróżnienia. Nagrody pieniężne będą wypłacane bezpośrednio na konta bankowe zwycięzców.

Konkurs przewiduje również przyznanie nagród specjalnych w kategoriach: Produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata), Produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), Produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Dokumentacja konkursu została udostępniona na dedykowanej stronie internetowej - projekty można zgłaszać od 21 września do 29 października br. do godz. 16:00.

Patronat nad Konkursem objęło Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

Źródło: PARP

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!