Reklama

PRZEMYSŁ KOSMICZNY

Jacek Kubrak, Prezes PCI: Podkarpacie zagłębiem technologii lotniczo-kosmicznych [Space24 TV]

Fot. Space24
Fot. Space24

„Podkarpacie stało się zagłębiem technologii w trzech wymiarach - […] lotnictwa, przemysłu samochodowego oraz w wymiarze informatyki” – wskazał prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji, Jacek Kubrak, w wypowiedzi dla serwisu Space24.pl podczas wrześniowego Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Szef PCI był jednym z uczestników odbywającego się tam panelu dyskusyjnego poświęconego w całości tematyce przemysłu kosmicznego. „RIS, czyli Regionalna Inteligentna Specjalizacja naszego województwa, to lotnictwo i kosmonautyka” - zaznaczył prezes Kubrak, odnosząc się do walorów technologicznych i organizacyjnych regionu podkarpackiego w obszarze przemysłu kosmicznego. Dalej omówione zostały także wątki rozwoju innowacji w tym województwie oraz planów lokalnego angażowania się w działalność sektorową, a nawet w samą eksplorację kosmiczną w kolejnych latach.

„Mamy pewnego rodzaju tradycje w budowaniu dużych, złożonych struktur przemysłowych, składających się z [...] firm, które są w stanie tworzyć unikatowe łańcuchy wartości, dostarczając na końcu coś, co jest półproduktem” – stwierdził prezes PCI, Jacek Kubrak, na początku rozmowy przeprowadzonej w wyjazdowym studiu Space24, podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu (7-9 września 2021 roku). Jedną z sesji, które odbyły się w ramach tego wydarzenia, był panel kosmiczny, w którym wziął udział także szef Podkarpackiego Centrum Innowacji.

Podczas rozmowy w studiu, Jacek Kubrak odniósł się szerzej m.in. do jednego z głównych wyzwań stojących obecnie przed polskim sektorem kosmicznym - niedoboru kapitału ludzkiego i wykwalifikowanych pracowników inżynieryjnych. Oprócz zwrócenia uwagi na wciąż dość krótką historię dynamicznego rozwoju tego segmentu rynku w Polsce (kojarzonego z przystąpieniem do Europejskiej Agencji Kosmicznej - w 2012 roku), prezes PCI podkreślił także rolę specyficznych wymogów tak zaawansowanej działalności technicznej.

Inwestycje w branże kosmiczną wymagają dużych nakładów kapitałowych - to nie jest prosta inwestycja "w apkę", którą się sprzeda i zmultiplikuje.

Inwestowanie [...] w branże hardware'owo-software'ową, jaką jest branża kosmiczna, wymaga odpowiedniego podejścia i to podejście [w Polsce] dopiero się kształtuje.

Jacek Kubrak, Prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji

Prezes Kubrak zaznaczył przy tym, że sytuacja pod względem napływu wykwalifikowanych pracowników na rynek będzie mogła się poprawiać w miarę ugruntowania się pozycji polskich spółek kosmicznych, zwiększania liczby uczelnianych kierunków o profilu technologicznym oraz uruchamiania odpowiednich mechanizmów wsparcia. Szef PCI wyróżnił w tym punkcie oczekiwane rozpoczęcie aktywności inkubatora ESA BIC, który ma działać na Podkarpaciu na rzecz ułatwienia startu zalążkowym spółkom na rynku kosmicznym.

W kwestii powinności uniwersytetów względem gospodarki kosmicznej, prezes Kubrak odwołał się m.in do przykładu Politechniki Rzeszowskiej, która dostrzegła potrzebę tworzenia kierunków ściśle dotyczących inżynierii kosmicznej. Podkreślił przy tym, że takie działanie powinno mieć charakter ogólnokrajowy i pospolity na uczelniach technicznych.

Innym wskazanym przez szefa PCI sposobem podnoszenia dostępności do kadr ma być też korzystanie z doświadczeń i zasobów sektora lotniczego, który na Podkarpaciu ma szczególnie bogate tradycje i dorobek. „Mamy nadzieje, że przekształcimy w niedługim czasie kompetencje z innych dziedzin, w których Podkarpacie pokazało, że potrafi [działać]" - wskazał.

Pod koniec rozmowy prezes PCI opowiedział kolejno o projektach prowadzonych przez i z udziałem Podkarpackiego Centrum Innowacji. Tutaj znalazło się odniesienie m.in. do planów wystrzelenia w niedalekiej przyszłości trzech nanosatelitów, które mają być zdolne do prowadzenia różnego rodzaju eksperymentów i wysyłania danych na Ziemię.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!