Reklama

PRZEMYSŁ KOSMICZNY

Mikrosatelity z Polski dla Polski. Sektorowe porozumienie o współpracy

Fot. Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa
Fot. Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

Umacnia się „front” rodzimych podmiotów przemysłowych i naukowo-badawczych na rzecz zapewnienia państwu polskiemu potencjału budowy własnych satelitów. Najnowszym tego przejawem jest zawarcie szerokiego porozumienia o współpracy technologicznej ukierunkowanej na zaproponowanie konkretnych rozwiązań satelitarnych w segmencie upstream. Nadrzędny cel to stworzenie kompletnej konstelacji optoelektronicznych mikrosatelitów obserwacji Ziemi na potrzeby sektora bezpieczeństwa i obronności.

Przedmiotowe porozumienie o współpracy na rzecz budowy konstelacji mikrosatelitów zostało zatwierdzone w czwartek 24 czerwca br. w warszawskiej siedzibie Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa. Podpisali się pod nim przedstawiciele firmy Creotech Instruments S.A. (lider przedsięwzięcia), PCO S.A (spółka przynależąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej), Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Intencją sygnatariuszy jest współdziałanie na rzecz realizacji misji obserwacji Ziemi na potrzeby sektora bezpieczeństwa i obronności. „Podpisanie porozumienia jest naturalną konsekwencją współpracy tych podmiotów w projektach, które są już obecnie realizowane” – podkreślono w okolicznościowym komunikacie. Chodzi zwłaszcza o projekt dot. opracowania polskiej konstrukcji mikrosatelity obserwacyjnego (projekt o nazwie EagleEye, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Szybkiej Ścieżki) oraz zamysł budowy całej konstelacji nanosatelitów (projekt PIAST finansowany przez NCBR ze środków przeznaczonych na badania w obszarze bezpieczeństwa i obronności - jako część programu Szafir).

Rękojmią realizacji przyjętych założeń ma być doświadczenie wszystkich sygnatariuszy porozumienia z realizacji projektów dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. „Pozwala ono na wdrożenie europejskich standardów ECSS (European Cooperation for Space Standardization), gwarantujących niezbędny poziom jakości opracowanych rozwiązań” – deklarują autorzy komunikatu.

Strony porozumienia zakładają, że budowę konstelacji umożliwi finansowanie ze źródeł Krajowego Planu Odbudowy, którego zapisy zakładają udostępnienie środków na działania związane z wykorzystaniem przestrzeni kosmicznej.

Przejęcie inicjatywy w zakresie stworzenia satelitarnego systemu obserwacji Ziemi dla Polski przez grupę podmiotów doświadczonych i profesjonalnych zagwarantuje, że przedsięwzięcie zostanie zrealizowane z najwyższą starannością i ukierunkowaniem na cel. Powstanie konstelacji istotnie podniesie poziom bezpieczeństwa narodowego i przyczyni się do znacznego poszerzenia możliwości wykorzystania nowoczesnych środków obronnych aktualnie pozyskiwanych lub już będących w posiadaniu Sił Zbrojnych RP (przykładowo, pociski JASSM-ER czy też wchodzące w skład zestawów HIMARS pociski ATACMS o zasięgu 300 km).

Komunikat dot. podpisania porozumienia o współpracy CREOTECH INSTRUMENTS S.A. (lider przedsięwzięcia), PCO S.A (członek Polskiej Grupy Zbrojeniowej), Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN

Sygnatariusze porozumienia proponują Ministerstwu Obrony Narodowej wykorzystanie (w projekcie budowy konstelacji) modułowej platformy HYPERSAT, opracowanej przez Creotech Instruments we współpracy z pozostałymi sygnatariuszami. Platforma ma być zdatna do zmodyfikowania w sposób spełniający wymogi projektu, mając na wyposażeniu aparaturę obserwacyjną umożliwiającą uzyskanie zobrazowań o wysokiej rozdzielczości.

Proponowane rozwiązanie ma wpisywać się w działania MON ukierunkowane na pozyskanie narodowych zdolności w zakresie satelitarnego rozpoznania obrazowego. Podmioty zaangażowane chcą zwiększyć w ten sposób szanse na znaczące włączenie polskiego przemysłu oraz rodzimych ośrodków naukowo-badawczych w proces tworzenia narodowej konstelacji satelitarnej.

Autorzy porozumienia podkreślają również, że ewentualne powierzenie zadania budowy państwowych mikrosatelitów rodzimym podmiotom przełoży się także na większą ekspozycję i awans kompetencyjny reprezentantów polskiego przemysłu w łańcuchach dostaw międzynarodowego sektora kosmicznego. Zarówno pod względem gospodarczym, jak i pod względem bezpieczeństwa państwowego, zaangażowanie to wpisywać się ma w cele wyrażone w Polskiej Strategii Kosmicznej, które wyznaczono do kompletnej realizacji w perspektywie 2030 roku.

Źródło: Creotech Instruments / Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa


image
Reklama - z oferty Sklepu Defence24.pl

 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!