Reklama

PRZEMYSŁ KOSMICZNY

Refundacja szkoleń kadrowych w branży lotniczo-kosmicznej. Inicjatywa PARP i MARR

Ilustracja: ESA [esa.int]
Ilustracja: ESA [esa.int]

Firmy z branży lotniczo-kosmicznej są adresatem jednego z kolejnych projektów wsparcia realizowanych pod koordynacją Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Za pośrednictwem operatora projektowego w postaci Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, będącej spółką usługową zaangażowaną w świadczenie i dystrybucję pomocy inwestycyjnej, doradczej i szkoleniowej, PARP chce zapewnić kwalifikującym się przedsiębiorstwom refundację do 80% kosztów tematycznych szkoleń i doradztwa dla ich pracowników. Możliwość taką przewidziano w projekcie „Wsparcie dla sektorów – przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19”.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości proponuje przedsiębiorstwom z branży lotniczo-kosmicznej odzyskanie znaczącej większości kosztów, jakie zdecydują się one ponieść na usługi doradczo-szkoleniowe dla ich pracowników świadczone przez operatora (w tym przypadku, spółkę Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA). Oferowana refundacja dotyczy do 80 proc. wydatków poniesionych przez uczestniczącą firmę na obsługę szkoleniowo-doradczą pod kątem "przeciwdziałania i zwalczania skutków pandemii COVID 19".

Zakres proponowanej tematyki szkoleń określa stosowna lista zagadnień - wraz z wyszczególnieniem skumulowanej liczby godzin.

Podstawowym kryterium uznania za podmiot z branży lotniczo-kosmicznej jest prowadzenie działalności gospodarczej mieszczącej się w zakresie wyodrębnionych kodów PKD 2007:

 • 20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 30.Z Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego
 • 51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
 • 52.Z Produkcja zegarków i zegarów
 • 70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • 10.Z Transport lotniczy pasażerski
 • 21.Z Transport lotniczy towarów
 • 22.Z Transport kosmiczny
 • PKD 30.3 Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

Oferta dofinansowania dotyczy przede wszystkim mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (ew. dużych - z kodem PKD 30.3) z siedzibą znajdującą się na terytorium Polski. Skala działalności warunkuje przy tym (poza wspomnianym poziomem 80 proc. refundacji) maksymalny poziom przysługującej wartości dofinansowania netto na jedno przedsiębiorstwo (firmę):

 • Mikro przedsiębiorstwo otrzymać może maks. 32 000 zł
 • Małe przedsiębiorstwo otrzymać może maks. 64 000 zł
 • Średnie przedsiębiorstwo otrzymać może maks. 128 000 zł
 • Duże przedsiębiorstwo otrzymać może maks. 192 000 zł

Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie przyjmuje operator, czyli Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA. Rekrutacja do projektu trwa do 12 marca 2021 r. lub do momentu wyczerpania środków będących w dyspozycji operatora.

Procedura aplikacyjna składa się z następujących kroków:

 • przesłanie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie PARP,
 • zarejestrowanie się w Systemie oraz przesłanie Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa wraz z załącznikami,
 • weryfikację dokumentów i przesyłanie informacji zwrotnej przez Operatora.

Wzory wszystkich niezbędnych dokumentów – regulamin, dokumenty rekrutacyjne, wzór umowy o udzielenie wsparcia, pozostają do Państwa dyspozycji pod adresem: https://www.marr.pl/sektorlotniczycovid/.


Operator zachęca do kontaktu z Zespołem ds. wsparcia Przedsiębiorstw:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu
ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków

e-mail:  [email protected]

tel.:  785 056 879, 785 118 868, 785 059 105


Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).


image

 

Reklama

Komentarze

  Reklama

  Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!